Característiques del neoclassicisme

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,54 KB

 

Elemente de audiovisuals combinen imatge i so,tenen un paper molt important,son un negoci con ideologia concreta.
Característiques: transmeten informació,opinions...,usuaris espectadors,oients i lectors,tenen la posibilitata d'interactuar
Principals mitjans audiov: prensa,radio,televisió,cinema,xanxes temàtiques.
Característiques:-la radio utilitza el so i es molt accecible,-la TV mitja majoritari,so combinat amb imatje,-el cinema es art i entretenement es difon en sales de projecció i videoclubs,-Internet es un mitja global ofereix de tot.
Ortografia:
vocal e oberta:la matjoria de exdruixoles,terminacions -oc,-ofa,-oig,-of,-ort,-ot,-ost.
vocal e oberta: davant de l,l·l,w,r. Amb diftong eu, la majoria de les exdruixoles, acabaddes en -ecte,-ecta,-eptela
Els pronoms febles:tenen diverses funcions sintactiques(CD,CI,Atrib,CC...),poden anar davant o darrere del verb,darrere del verb:infinitiu,gerundi o imperatiu. Davant del verb:resta de formes verbals, indistintament de si es perifrasi verbal. Davant del verb(reforçadés o elidides) darrere(plenes o reduides)


Romanticisme:moviment cultural de final del Segle XVIII,defensa els sentiments per davant de la raó i revindicà la libertat d'un individu enfront de la col·lectivitat.

Característiques:exaltació dels sentiments i emocions(subjectivisme,individualisme),preferencia per temes fantastiscs,interes per les tradicions populars i per llengües nacionals, defensa de la llivertar dels pobles(nacionalisme),defensa de L'originalitat,interes per cultures exótiques,passat medieval i mon rural.2 tendencies Conservadora(interes passat medieval) i Liberal(mirant al futur)

Romanticisme i Renaixença :cos moviments de mitga del Segle XIX,la renaixença es un moviment cultural i polític que comporta l'aparició d'un sentiment naccional i de recuperació de la literatura medieval,poesia  es el seu genere preferit (Jacint Vendreguer i Teodur Llorent),pero sin oblodar el teatre(Angel Guimerà)

la poesia de la Renaixença:genere literari mes conreat,regirem els tòpics temàtics i nectònics del Romanticisme,restauració del jocs florals o certamen poetics permet la creació d'un public lector i una editoria

Romanticisme:moviment cultural de final del Segle XVIII,defensa els sentiments per davant de la raó i revindicà la libertat d'un individu enfront de la col·lectivitat.

Característiques:exaltació dels sentiments i emocions(subjectivisme,individualisme),preferencia per temes fantastiscs,interes per les tradicions populars i per llengües nacionals, defensa de la llivertar dels pobles(nacionalisme),defensa de L'originalitat,interes per cultures exótiques,passat medieval i mon rural.2 tendencies Conservadora(interes passat medieval) i Liberal(mirant al futur)

Entradas relacionadas: