Característiques del romanticisme

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,28 KB

 

Característiques generals: Com a moviment estètic, el Romanticisme presentà una voluntat modernitzadora profunda i féu aportacions fonamentals en l'art, la música i la literatura. Característiques/ Sentiment i món emotiu: Els ROMàntics entenien que a l'interior de l'home actuen moltes forces, per la qual cosa exaltaren els sentiments i les emocions i s'oposaren a la separador entre la raó i el sentiment, entre allò real i allò irreal. Llibertat creadora: Els artistes ROMàntics eren partidaris de l'originalitat enfront de la tradició grecollatina, de la llibertat enfront de la imitació neoclàssica. Individualisme: Els autors ROMàntics reivindicaren el subjectivisme i el culte al jo enfront de la universalitat i la sociabilitat pròpies de la Il·lustració. Temes i ambients: Els ROMàntics renovaren els temes i els ambients de l'art neoclàssic: preferien els ambients nocturns i sòrdids i busca-ven les historiés fantàstiques que els il·lustrats i els neoclàssics rebutjaven. Literatura popular i llengües nacionals: Els ROMàntics mostraren interès per les tradicions i les manifestacions populars i es dedicaren a l’estudi de les llengües nacionals, com ara el provençal, el bretó, el català, el base, etcètera. Nacionalisme: Al mateix temps que la llibertat de l'individu, els seguidors del moviment ROMàntic defensaren la llibertat dels pobles, com a reacció a l'esperit clàssic i universalista propi del Segle XVIII. Recerca de la inspiració: Aquests autors es van inspirar en les cultures exòtiques, com ara les americanes i les orientals, i en el passat medieval, i van deixar de banda Grècia i Roma, que havien estat la inspiració dels neoclàssics. Natura i paisatge: Els llocs intactes i la innocència dels habitants del mon rural inspiraren els ROMàntics, els quals tenien una visió idíl·lica del camp.


Romanticisme: dues tendències -tendència conservadora, confessional, aristocràtica i reaccionaria, que s’imposà principalment a Catalunya -tendència liberal, laica, republicana i, de vegades, revolucionària, amb vista al futur, en que destaca Tomás Villarroya El Romanticisme arrelà a les nostres terres a mitjan Segle XIX i coincidí amb un moviment literari i polític conegut com a Renaixença. Renaixença: -època de la nostra literatura compresa entre la decadència i el Modernisme.- moviment cultural i de conscienciació nacional, amb l’aparició d’un sentiment nacional i de recuperació de la literatura popular, transformacions econòmiques i socials derivades de la Revolució industrial. E Romanticisme impulsa la Renaixença, ja que amb el seu interès per l’època medieval trobà les arrels de la identitat cultural i nacional

Entradas relacionadas: