Característiques dolce stil novo

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,75 KB

 
PERVIVENCIA DE LA POESIA TROBADORESCA: A partir del Segle XIV, la societat europea supera l'estricte sistema feudal, la creaccio de les grans ciutats dóna pas a una cultura urbana, que es caracteritza per l'aparició d'una nova classe social, la burgesia. Tot i que la societat de parla catalana participa d'aquest canvis profuns, la poesia, el model trobadoresc perdura fins ven avançat el sgle XV.
JOCS FLORALS: L'any 1323 va crear el Consistori de la Gaia Ciència per tal que s'encarreguer de l'organització d'un certamen poètic anual. Aquests certàments, pretenien fer reviure en la societat l'art de trobar, van desvirtuar totalment l'esperit trobadoresc, les poesies caiguin en la monotomia i que, no presentin cap signe d'originalitat.
LÍRICA: Dante va donar un nom a un estil amb una serie de poetes de finals del Segle XIII i principis del XIV aquest estil es diu Dolce stil novo i es caracteritza pel seu esperit innovador i superació de la tradició trobadoresa, aquest dolce stil novo surt definitivament del mon feudal i modifica el concepte de noblesa, crea un nou ideal de dona, una donna angelicata, font de virtut i de perfecció i es fa mes personal, el poeta utilitza l'italià o bé el llatí. L0bra més sognificativa es Vita nuova, son poesis amoroses dedicades a Beatriu, la seva dona ideal i l'obra mes fonamental de Dante es la Divina comedia, probablement l'obra més important de la literatura italiana.
Petrarca és altre gran poeta italià. La seva obra Canzoniere conté els poemes dedicats a Laura, el tema d'aquesta obra (un amor imposbile) es la versificació (sonet Itàlia compost per decasilabs sense censura), el to elegíac (pel dolor i la mort de l'estimada) i lús d'una llengua simple, model poetic mes important del Renaixement europeu.
HUMANISME: Moviment intelectual que connecta amb la tradició grecollatina i que pren l'home com a mesura de totes les coses. L'Humanisme es una manera deiferent de viure i d'entendre la vida.
NOVEL·LES CAVALLERESQUES:en el Segle XV abandona el model de cavaller sobrehumá, l'argument fantasiós i inersemblant i l'ambient exótic i remot heredats de la materia de Bretanya i opta per un cavaller de mesura humana, un argument realista i versemblant i un ambient conegut i próxim. Aixó va donar lloc a un genere nou: novel·les cavalleresques (dona lloc a la novela moderna, les 3 noveles + importants que són: Tirant lo Blanc, Cuiral e Guelta i Jean de Saintré.)
LLIBRES DE CAVALLERIES / VERSAMBLANTS:Presenten un cavaller d'una fortalessa extraordinaria, un món farcit d'éssers misteriosos. L'acció sempre transcorre en una época d'un passat indefinit i en llocs exótics i remots, molt apartats de la realitat. Sempre introduien uns passos d'armes: Consistia en que un cavaller, se situava en un lloc estrategic, com ara un Camí o un pont i palpat allí prohibia el pas a tots els cavallers.

AUSIÀS MARCH: Va néixer a Gandia a l'any 1397 i va morir a l'any 1459, es el poeta que va trencar definitivament amb la tradidicio trobadoresca. En els seus poemes March parla d'ell mateix, del seu pensament, del seu món interior, de les seves vivencies, de les seves contradiccions, etc. Es tracta d'una poesia personal i sincera. Es fill del poeta Pere March, com que el pare morí, Ausiàs es va convertir en propietari d'una gran finca a Gandia quan tenia 16 anys. El van fer cavaller i es cridat per l'expedició militar de Sardenya i a Còrsega. A partir del 1425, Ausiàs deixa d'intervenir en accions militars i es dedica a millorar els conreus de la seva propietat i també a la creació literaria, el rei agraciat pels seus esforços, li nombrá Falconer major de la casa del senyor rei. L'any 1437 March es va casar amb Isabel Martorell, les discusions entre les dues famílies per la qüetíó del dot d'Isabel acabaren en una guerra privada que durá més de dos anys. Isabel va morir el 1439, March es va tornar a casar el 1443, amb Joana. March va morir el 1459. La vida d'Ausiàs March havia estat la propia d'un petit cavaller del Segle XV. Característiques:
1: Poeta més important peeque fou capaç de crear una lírica diferent , nova: plenament personal.
2: Rebutja el concepte trobadoresc, per a ell, no pot ser mai un joc cortesà.
3: Rebutja la materia poètica dels trobadors: no són del seu interès la domina cortesana, ni les picarabelles del marquès. La metèria poètica de March es ell mateix, ell es sempre el protagonista dels seus poemes, es l'instrument que utilitza per analitzar i confesar la seva intimitat.
4: Rebutja el concepte del dolce stil novo: ell no canta, a la manera de Dante, March concep la dona com a companya, companya amb virtuts i amb defectes, li interessa principalment el gest, el seny(ocultar la seva amant), l'enteniment i l'erotisme. March sent la imperiosa necessitat d'usar el català com a llengua poètica. March entén que les persones tenim dues natures, la primera el cos que es infinit i imperfecte que aquesta li pertany els sentits la sensualitat, passions... I la segona es l'esperit, es a dir, la raó i la follia. La poesia D'Ausiàs March analitza el seu conflicte personal: una natura el condueix a cercar, en la dona, l'amor sensual; l'altre natura, en canvi, l'impulsa cap a l'amor intel·lectual.
-Té una poèsia subjectiva, utilitza decasilabs i la rima.
NOVEL·LA DE LA REALITAT:Jaume Roig (s.XV), és l'autor de Espill o llibre de les dones, (llibre que segueix el maxisme), que esta format per tetrasilabs.

Entradas relacionadas: