Característiques de l'escola mallorquina

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,63 KB

 
L'Escola Mallorquina fou un grup de poetes illencs que es caracteritzen per una poesia vinculada als clàssics grecs i llatins, com també a la tradició poètica pròpia de la zona.[1] El grup està vinculat amb el Romanticisme, Neoclassicisme, Costumisme, Naturalisme, Modernisme i Noucentisme.Els escriptors de l'Escola tenen una alternància entre el català i el castellà.Els autors es diferencien en diverses característiques: conservadors, catòlics, d'ideologia rural i tradicional; regionalistes i nacionalistes mallorquins desvinculats del Principat.Fins 1936, això de "l'escola mallorquina" té dos sentits.En sentit ample, aportació global de Mallorca a la literatura en llengua catalana.
En sentit estricte, grup de poetes d'una tendència poètica d'unes característiques determinades dintre de la literatura catalana-valenciana-balear.L'Escola Mallorquina representa una època de poetes que conserven l'idioma, la tradició, i aporten característiques mallorquines a la literatura catalana-valenciana-balear. Són el pont viu d'uníó entre els dos grans mestres insulars i la poesia de post-guerra a les Illes Balears.Característiques:Acceptació del mestratge de Miquel Costa i Llobera i de Joan Alcover i Maspons, que van portar la literatura mallorquina posterior a la Renaixença insular a la màxima perfecció i en els quals s'inspiren els poetes d'aquesta Escola.Propensió al mite.Rigor acadèmic en la forma, pulcritud i perfeccionisme. LLorenç villalonga:Llorenç Villalonga i Pons va néixer a Ciutat de Mallorca l'any 1897 i hi va morir l'any 1980. Escriptor i psiquiatre, va estudiar psiquiatria a França, on conegué l'obra de l'escriptor Marcel Proust, del qual va adquirir influència, sobretot pel que fa a la novel·la psicològica.La seva primera novel·la fou Mort de Dama 1931, on fa una interpretació satírica de l'aristocràcia i l'intel·lectualitat illenques. L'obra no va quedar exempta de fortes crítiques per part de la societat mallorquina.La seva tasca com a escriptor en català va estar precedida pel protagonisme en l'anticatalanisme a Mallorca, sobretot contra l'Associació per la Cultura de Mallorca i els seus objectius al voltant de la normalització lingüística i la qüestió nacional.

Entradas relacionadas: