Característiques de l'escola mallorquina

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,55 KB

 

El noucentisme;estratègia política que sestructura a lentorn de la llengua, la cultura i leducació.és un moviment classicista, els autors del qual demostren el gust per la norma, lharmonia, lordre i lequilibri i que es relaciona amb els corrents europeus racionalistes.Laspecte polític;del qual és inseparable,(Enric Prat de la Riba)la Lliga regionalista, partit que recollia les aspiracions de la burgesia catalana nacionalista i conservadora. CARACTERIS:Esperit mediterrani,Cristianisme,Elaboració formal, artificiositat,Mesura, equilibri, seny,Claredat,precisió,Lluminositat,Civilització urbana, ciutat,Paisatges domesticats.lEscola Mallorquina és un corrent poètic molt concret, que recull laportació de dues generacions descriptors: la primera (1903-1921. María Antònia Salvà, Llorenç Riber i Miquel Ferrà) i la segona (1903-1921. Miquel Forteza, Guillem Colom, Joan Pons i Marquès).Per a nosaltres el terme fa referència als dos grans autors del període central: Joan Alcover i Miquel Costa i Llobera.CARACTERIS;Voluntat de perfecció formal,Nacionalisme tradicionalista,Retorn al classicisme greco-llatí,Exaltació del paisatge mallorquí,Projecció dun món rural tranquil i sense tensions,Recerca de lequilibri,Subjectivisme i intimisme,Contenció emocional,Perfeccionament del vers,Ús duna llengua culta i depurada.
AVANTGUÀRDIA:una sèrie de moviments que aparegueren a Europa en el primer terç del Segle XX i que afectaren profundament el món literari i artístic català,procedents deFrança i Itàlia, es caracteritzaren una voluntat de ruptura dels models artístics, però també morals, vigents en aquell moment i per tant, en general, amb un esperit de protesta o de subversió de lordre establert,elaboraren una teoria creativa basada en el trencament amb lart establert fins aleshores i en la recerca dunes noves teories artístiques, o més aviat anitartístiques que posen en manifest la profunda crisi de les arts i la literatura.Característiques:Crisi dels esquemes elaborats per la burgesia.
-Intent de destruir lart tradicional.Recerca de noves formes dexpressió i assimilació de les daltres cultures allunyades geogràficament o temporalment.Inconformisme social.Ús de les troballes i els mètodes freudians.MOVIMENTS:Cubisme:mostrar les diverses facetes de la realitat(Guillaume Apollinaire),Futurisme:el perill i la temeritat,les màquines i la velocitat esdevindran icones del moviment(Litalià Filippo Tomasso Marinetti),Dadaisme:insatisfacció vers la raó, la moral imperant i la religió.(Tristan Tzara)

Entradas relacionadas: