Característiques de l'escola mallorquina

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,21 KB

 
L’escola mallorquina:
Orígens i trets
: Miq. Costa i llobera i Joan Alcocer marcan toda l’escola mall. Sels considera els grans mestres. El seu punt de partida es la relaccio antimodernista. Conicideixen temporalment i esteticament amb el noucentisme. L’escola mallorquina es la versió mallorquina del noucentisme.

L’escola i el Noucentisme:

Hi ha 1 diferencies a remarcar. El Nou es el resultat d’una conjuntura política i social. Que permet la col·laboracio dels polítics amb els intel·lectuals pero la situació política de Balears es molt diferent la qual cosa fa inviable una actuacuio cultural com la que te lloc al principal. E.M i nocentisme son absolutament diferents ja que son resultat de 2 contextos que no tenen res en comú, la qual cosa no significa que no tenguin res en comú.


Cap al tard
Teories estètiques

Alcocer desenvolupa les seves teories a un discurs “humanització de l’art”
L’autor potencia 2 temes el de la llengua i la dimensió social de l’art, veu les tensions socials del Modernismo i proclama un missatge de conciliació artista-societat pero aixo no impideix que reculli de Sant Rusiñol aspectos com el punt de partida verista. Per a la creació artística i una actitud basada en l’espontaneisme.

Temas.

El paisatge. Es un dels temes comuns dels atuors de la EM. El paisatge d Alcocer presenta 3 característiques.
Paissatge viu (animat per la presencia de figures humanes)
Paisatge amb actitud enyorosa
Paisatge idealitzat (visió idealitztada de la natura)
El mon esbucat: El pas del temps s’experimenta com un fet devastador.
La mort: Es tracta de la mort concreta d’uns éssers estimats.
Dolor fecund: Accepta la desgracia com a experiencia enriquidora.

L’arbre: es l’únic motiu per viure es esdevenir testimoni de la desgracia i salvar la memoria dels morts. L’arbre es igual a la permanencia del dolor.

Entradas relacionadas: