Característiques mes importants de la produccion poetica de salvador espriu

Clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,52 KB

 
mercè rodorerda,considerada com la narradora més important de la literatura catalana contemporània. Va començar colaborant amb revistes i diaris, les primeres novel·les estan molt relcionades amb les seves experiències personals i amb la seva generació.. La seva obra es caracteritza perque te trets propis de la novela psicològica despues també perque les dones son les principals protagonistes  de la seva obra i les seves relacions amoroses i el pas del temps alguns dels temes principals.I també apareixen elements sibolics(joies coloms).
josep pla descriu la seva terra en moltes de les seves obres(emporda)va colaborar amb revistes i diaris i despues de la guerra es va dedicar sobretot a la redacció de la seva obr. Va ser un escriptor amb una gran capacitat d'observació les característiques de la seva obra son.. Reflecteix la  realitat quotidiana i costumista de la Catalunya del moment, el tema principal es el pas del temps, lestil es cla i directe i destaca perke i a escripcions i utilitza molts adjectius.
llorenç villalonga va néixer a Mallorca es un dels representants mes importants de la literatua balear de postguerra va treballar la narrativa,el teatre i latricle periodístic, les seves obres reflecteixen laristocràcia mallorquina. En els primers llibres ridculitza eks ambients aristocràtics i recull les imatges d'0una classe social i un estil de vida caducs, les obres despues de la guerra en canvi, mostren la decadència d'una aristocràciaculta.. La sea temàtica es aixi.. Visió satrica de l'aristrocràcia mallorquia i una crítica contra el provincianisme de l'illa i, alhora un rebuig contra els canvis provinents del turisme i de la societat actual.
Manuel de pedrolo, va ser presoner va ser un escritor molt prolífic , va escriure poesia tatre i novel·les sobretot.. La tematica va anar evolucionant.. Laccio predomina per damunt de la descripció, utilitza un estil realista tot i que no pretén oferir una gran cornica del moment en que viu sinó mostrar la condició humana per mitja de diferents personatges. Experimenta amb tecniques narratives diferents com la multiplicitat de perspectives a l'entorn dun fet i els personatges que el viuen.
pere calders utilitza una tematica molt diversa una arrativa plena d'humor ironia i vitalitat combina un Març realista amb laparicio d'elements fantàstics i te un estil caracteritzat per la creativitat lingüistica i la simplicitat en el llenguatge.
Joan oliver planteja la critica en la burgesia en el seu tatre va pasar per l'exili i la presso per després es va reincorporar a la vida cultural catalana sense abandonar la posició critica envers el context polític i social.També va traduir i adaptar obres d'altres autors.
Salvador espriu el seu tatre esta construit a partir de l'actualització dels mites de la tradició cl'assica i bíblica, amb ells denuncia d'una manera simbolica la guerr civil i la situació de Catalunya a la post guerra en la primero obra s'inspira en la tragedia la segona en el personatge bíblic d'esther i també un fet important es que espriu aprofita per a refelxionar sobre el podr i la guerra fratricida.

Entradas relacionadas: