Característiques principals de l'humanisme

Clasificado en Arte y Humanidades

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,63 KB

El reneixement

Es una corrent artística,cultural,política i filosofica que neix a Itàlia a partir del s.15 i es desembolupa al llarg del s.17. Centra al mon en l'home i la Raó, i no a la fe.

Característiques: Humanisme, cientifisme, cultura grega i llatina, destaca paper universitats.

Perspectiva

Es la representació dels objectes en un pla, de manera que conservin la proporció de les formes, les distancies que les separen i la disposició amb que s'oferixen a la vista.

Permet representar les 3 dimencions de la realitat(alçada,amplada i volum)en una superfície de dues dimencions.

Art del reneixement

Es divideix en dues grans etapes:Quattroccento s.15 i Cinqueccenttos.16

Característiques:recerca de la bellesa, estudi de l'anatomia humana,utilització de lleis matematiques,representen la naturalesa,utilitzen temes llatins i grecs,els temes també son profans i religosos.

Es va intentar frenar l'expancio del protentantisme amb la inquisició, la congregació de l'index i el concili de treinto

El concili de treinto es on es va concretar la contra refotma.

Entradas relacionadas: