Característiques de la renaixença

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,69 KB

 

CONTEXTUALITZACIÓ HISTÒRICAEl Segle XIX fou una època de grans canvis socials: la societat de lAntic Règim entrà en crisi i va ser substituïda per un model dissenyat per la burgesia sorgida a partir de la revolució industrial. Cal recordar com a elements desencadenants daquesta situació la política centralitzadora dels Borbó (s. XVIII), la qual suposà labolició de les institucions pròpies de Catalunya i la prohibició de lús oficial de la llengua catalana.La demografia de Catalunya augmentà considerablement entre el 1718 i el 1787. Aquest fet, unit a lextensió i la intensificació de la producció agrícola, fomentà laparició dun capital que dóna suport a la creació duna indústria que es convertí en la base del creixement econòmic de la Catalunya del s. XIX i que anà lligada a laparició duna classe social: la burgesia.Fou també en el s. XVIII quan algunes institucions i personalitats començaren a interessar-se per la història i la llengua de Catalunya ( Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona).LAntic Règim no fou capaç de donar resposta als problemes viscuts durant les primeres dècades del s. XIX, la situació després de la Guerra del francès ( 1808-1814) era desoladora: molta misèria, agitació social i una crisi econòmica persistents, contribuí a vincular la burgesia ascendent a un règim liberal favorable als seus interessos. Al mateix temps, aquesta classe social sinteressà per la identitat del poble català i es convertí en la impulsora del moviment de la Renaixença.


LA RENAIXENÇAEl concepte de Renaixença (1833-1877) saplica a la recuperació cultural catalana després de tres segles de Decadència ( XVI, XVII, XVIII). Es refereix a lactivitat culta en general, i, especialment, a la recuperació del català com a llengua de cultura. És un concepte vinculat al món de les lletres i també a la conscienciació nacionalista.1877: es premià en els Jocs Florals LAtlàntida, de Jacint Verdaguer, i Àngel Guimerà hi fou proclamat Mestre en Gai Saber.Una causa directa del moviment de la Renaixença va ser lagitació social viscuda entre els segles XVIII i XIX. Però també hi tingué un paper destacat la introducció didees provinents del Romanticisme.El Romanticisme fou un moviment sorgit a Alemanya a final del s. XVIII que es va estendre ràpidament per Europa.Característiques-Loriginalitat i la imaginació en lacte de la creació.-La consideració de lartista com un ésser superior.-La visió dinàmica de la natura.-Lús del mite, el símbol i la ironia.-Inestabilitat, insatisfacció davant la realitat immediata i recerca duna via devasió, que va dur a fixar la mirada en el passat remot, ledat mitjana, per la qual els ROMàntics se sentiren profundament atrets, i pels països exòtics.-Malenconia.-Magnificació de la mort com a forma suprema devasió i llibertat. -El passat, els orígens i el folklore van despertar linterès dels ROMàntics, els quals se sentien atrets per la foscor, el caos, lagitació i la irracionalitat.

Entradas relacionadas: