Característiques Víctor català

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 881 bytes

 
Víctor Català:Caterina Albert i Paradís: Obra: Narrativa 1-Modernista: Drames rurals, caires vius i Solitud; 2-Noucentista: Un film; 3-Modernista: Mare Balena, Contrallums, Vida Mòlta, Jubileu. Caract. Obra: descripció subjectiva realitat descriu aspectes foscos i sòrdids realitat; presenta natura com força negativa amb la qual ha de lluitar l'individu, ha de fugir. SOLITUD: publicada fulletons revista Joventut, escenari inquiet, muntanya, tema: tensions entre individu i entorn, bé i mal=pastor i ànima. Personatge simbòlic:Mila=dona forta/sociable/emotiva, Maties=marit que no ajuda/no l'estima/la detesta, Pastor=bondat, Ànima=mal, violència i destrucció.

Entradas relacionadas: