Característiques Víctor català

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,33 KB

 
La novel.La del s.XX. La narrativa modernista. A + de les dificultats en ledicio i la comercialització de noveles en català, altres problemes d'ordre estetic enterbolien la creació u difusió de la narrativa modernista. La solució de la crisi va decantar la n.M cap ala tradició decandentista i simbolista francesa, i en va fer ressaltar un element q el Naturalisme havia deixat de banda: l'emotivitat. Les +representatives de lepoka van reproduir la realitat social atraves de la Concepció simbolista de lacte creatiu i d'1ideologia de contingut vitalista. El tema principal dakestes obres es la lluita entre el jo i la natura, lesser huma i el món. Víctor català. Caterina Albert i Paradís,Escala. Filla drics, pare mort precoçment, fet obligà la seva filla gran a assumir la funció de cap defamilia i administradora de la renda familiar amb poc mes de 2oanys. Concedí 1gran importància a les seves obligacions socials i familiars, fins q prioritzar la seva vocació literària. Aqesta actitud justifica ll'ús del pseudònim Víctor catala(amaga). Premiat als jocs florals d'olot el 1898 amb el relat La infanticida. No es casà mai. Exercí 1 influencia innegable en les generacions de narradors posteriors. Fou 1escriptora de formació autodidactica, la major part de la seva producció es 1bona mostra d les caract. Essncials de la n.M: *visió caòtica i incognoscible del món. *la relació de lindividu am el món q lenvolta pot resoldre's am harmonia si lesser huma aconsegueix confondres am 1natura totalitzadora. *Lartista pretén ordenar la natura sotmetent-la a la superioritat de l'esperit i l'art. *lindividu superior s'oposa a la multitud en 1actitud de reafirmació personal i de revolta, sovint comporta marginació i solitud.* temes x ferir la sensibilitat bregesa i la moral conservadora. La narrativa es classifica en 4etapes: 1-Drames rurals, Caires vius, Solitud. 2-Un film, i un recull d econtes. 3-Marines i Contrallums 4-Vida mòlta i Jublieu. SOLITUD revista Joventut encarregar la redacció d'1novela. Lorigen e stroba enun conte ja existent o almenys esbossat. La novela completa es va acabar de publicar el 1905 en forma de fullet setmanal. Tema: obra cabdal de la literatura catalana i universal, el conflicte interior i el dolor d'1dna sola q lluita contra un entorn social i físic opressiu amb lobjectiu de superar la insatisfacció de la seva vida i assolir la pròpia realització personal a traves de la recerca de l'amor i la llibertat, marginació i solitud. Personatges. L'espai:natura simbòlica, muntanya del Mongrí, és transformada x la subjectivitat de Víctor catala fins a convertir-se en un referent simbòlic Llengua: el llenguatge emprat en la novela es rics, expressiu i difícil dentendre, gran quantitat de dialectalismes i neologismes creats x lautora. Recrea una parla diferenciada de la resta combinant trets dialectals empordanesos amb altres de pirinencs, intenció:singularitzar el personatge x mitja de la seva paraula única i màgica. 168 256

Entradas relacionadas: