Carles riba noucentista i postsimbolista

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,91 KB

 

1ª etapa: Durant la postguerra la poesia,es un genere representatiu de les esencies nacionals en un moment en que aquestes de nou estaven amenaçadés per la literatura castellana.La poesia te un carácter autonom i subjectiu, presentant la narrativa i el teatre.
Lexili va ser la vessant mes important daquesta etapa,dinàmica i creativa de la literatura catalana. Mèxic va ser el país que va concertar un nombre mes gran dexiliats.
En lexili América es un es publiquen els dos llibres de poemas mes importants de la postguerra Nabí ( Josep Carner) i Elegies de Bierville ( Carles Riba ). El codi de la poesia es el postsimbolista, el qual esta heretat del noucentisme. Riba encarnava els valors de rigor moral,dexigencia literaria i de fe en la cultura que havien de ser els fonaments per a redreçar el país. Carles riba, esdevé un punt de referencia per als escriptors mes joves, que perllonguen la poesia postsimbolista i el gust noucentista per lexpressio culta i el rigor ús de la llengua. Foix reivindica la ruptura formal i lingüística de les avantguardes.

2ªetapa: Es caracteritza per el reconeixement del regim franquista en lambit internacional,que posa fi a l'autarquia economica de letapa anterior.La menor presisio de la censura fa possible laparicio duna literatura mes realista. No permeten ni traduccions ni revistes dinformacio general o literaria. També apareixen tres revistes molt importants en aquesta etapa: Ariel, Antologia i Dau al set. La primera era continuadora del moviment noucentista representat per Carles Riba que es convertira en una figura emblematica i exercira un important ascendent retòric sobre autors de la generació de la Guerra Civil.La segona propugnara una linea mes innovadora i per ultim Dau al set donara cap a les propostes mes avantguardistes.Al país València hi ha un existencialismo a inicis del 50, es un moviment inconformista, filosofic i literari,on la relació del ser huma i la realitat es mes crua i en els 60, es el centre del sistema poetic.La data de mort de Carles Riba,esta com a data emblematica de lacabament del postimbolisme.


3ª etapa: El Realisme historic coincideix amb letapa historica de la liberitzacio. Les seues característiques eren: - El poeta sidentifica amb lentorn, comparteix amb el lector que deixara de ser una persona culta i formalitzada.- La insipiracio sorgia d lexperiencia real, el llenguatge adquereix un to directe i col·loquial.-Lheroi de la poesia es una persona corrent.
A finals del 60,el Realismo esta en crisi, les causes son tant de tipus historic amb la crisi del marxisme, com literari.Pere Grimferrer, sera un dels artifers del canvi estetic en la lírica catalana.Els autos del 70 canvien lascent social a lindividual,influits per el Surrealismo. Tensen les possibilitats expresives de lidioma per a donar eixida al seu desassossec. Els autors antes marginats com Fox, seran reabilitats. A pesar del canvi generacional,la poesia realista manté encara als setenta en una certa vitalitat.
Per ultim cantautors donen veu a les reivindicacions polítiques antifranquistes de la transició.

4 ªetapa: Es produeix en el mon literari un seguit de fets que marquen un canvi en la poesia.Es comenten a publicar les obres de Joan Brossa, que abans estava marginat,també es va redescubrir la poesia de Foix. Aquests dos es converteixen en mestres dels joves escriptors. La gente Jove practicava la poesia com una activitat autonoma,amb la finalitat de fer literatura,i lexploracio del llenguatge. Al país València,va ser marcat aquest canvi amb lobra Carn Fresca, en la que la seua finalitat era també la de fer literatura.
Poetes com Ramón Pinyol sallunyaven del Realismo procedent, es destacaven cap al experimentalisme o el simbolisme. Apareixen escriptors com Març Granell , que esquiven la realitat i la transformen en la substancia verbal del poema.
Per ultim Pere Gimferrer, va inaugurrar la seua obra lírica amb Els miralls on va introduir els recursos mes representatius de les avantguardies post simbolistes.

Entradas relacionadas: