Carles riba poesia posguerra

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,46 KB

 

Carles riba:nascut a bcn l'any 1893,es va forma a l'etapa de hegemonia noucentista. l'any 1911 es va casar am clementina arderiu. lany 1922 va marxar a alemanya per estudiar amb karl vossler es va exilia entre 1939 i el 1943.va morir a 1959.

l'obra poetica de riba presenta una evolucio en successives etapes. en el poemari PRIMER LLIBRE D'ESTANCES(1919) la influencia noucentista es determinant. en el SEGON LLIBRE D'ESTANCES(1930) es detecta la influencia formal de la poesia postsimbolista de paul valery. son caracteristiks de l'estil de riba, de rebuig de la poesia com un exercici purament formal. aquesta   mateixa tendencia  es manifesta en TRES SUITES(1937).despres de la guerra civil, destaquen LES ELEIES DE BIERVILLE(1937), en experiencia per el seu exili,riba va introduir en la seva poesia la dimensio metafisika i religiosa.

LES DOTZE ELEGIES, son ua fita en l'evolucio de la llengua poetica catalana.DEL JOC I DEL FOC(1946), te poemes creats desdel 1936, SALVATGE COR(1952) i ESBOS DE TRES ORATORIS(1957).

la poesia de la postguerra: la poesia catalan entre 1939 i 1959 va estar marcada per les restriccios inposades per el frankisme i el mestratge de carles riba; durant aquest anys, elaboren gran part de la seva obra 2 poetes(pere quart  i salvador espriu). k despres prendren el relleu de riba.

JOAN OLIVER: va neixer a sabadell l'any 1899.als 20 anys forma el grup de sabadell. aquest grup es va transformar, durant la guerra civil, en un compromis  total amb la causa republikana.

l'obra literaria  de joan oliver abraça: narrativa, teatrem poesiam prosa no narrativ i traduccio d'autor.

les primeres produccions poetiques daten de abasn de la guerra civil,(DECAPITACIONS, 1934)I(ODA A BARCELONA, 1936). un cop exiliat a xile, va colaborar en la revista  GERMANOR. la seva experiencia d'exili es marca en el poemari de SALO DE TARDO(1947).cuan torna a bcn, va continuar conreant la poesia, en TERRA DE NAUFRAGIS(1956)

VACANCES PAGADES(1960):entronca amb el pressuposits estetic i ideologiks del realisme historic: acostament a la realitat contemporania. visio critica de la societat   de consum, del frankisme i de la jerarqui catolica.

Entradas relacionadas: