Carta formal

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,62 KB

 

VIII-el catala llengua diferenciada del llatí  XII-primers textos en llengua catalana, lirica trobadoresca escrita en provençal  XIII-RAMON LLUL , les 4 grans croniqes XIV-Jaume Roig  XV- JOANOT MARTORELl(tirant lo blanc) , AUSIAS MARCH  , Curial e Guelfa   XVI , XVII , XVIII - decadencia a la literatura culta ,   XIX- Jocs florals ,

CARTA FORMAL: serveix per a la correspondecia entre particulars i entitats.Estructura: - nom adreça emissor  - nom adreça destinatari   -salutacio    - cos de la carta  -comiat i signatura - localitat data

CURRICULUM: serveix de presentacio a una persona per obtenir un lloc de treball , ajut , beca premi..  Estructura:  -Dades personals  -Formació  - Experiencia professional  -dades complementaries  -data i signatura

INSTANCIA :  peticio o reclamacio adreçada a superiors o roganismes publics o privatss-   Estructura :   -encapçalament´ -exposicio  - solicitud     -data i lloc  -destinacio

Entradas relacionadas: