Carta formal catala

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,77 KB

 

la carta es un text conversacional escrit que serveix per comunicarse entre dues persones o institucions. Acostuma a tindre la estructura següent:
-el nom i la adreça de l'emissor
-el nom i l'adreça del destinatari
-una salutació seguida de coma o dos punts
-el cos
- el comiat i la signatura
- la localitat i la data

la carta administrativa
es una cominicació de tipus formal adreçada a persones entitats o institucions, amb l'objectiu de demanar informació, queixarse, donar les gracies sol.Licitar un certificat...
la salutació ha de ser formal
la informació s'ha de estructurar ordenadament. Primer els motius de la carta, després els fets, els arguments i una conclusió.
el comiat ha de ser formal i d'acord amb la salutació

la carta de presentació
te com a objectiu presentar el candidat a un lloc de treball i s'envia a les empreses amb el currículum. Cal tenir en compte una serie de requisits
ha de contenir la informació que demana el seleccionador de feina.
ha d'explicar el motiu de la sol.Licitud i els punts forts que fan al interessat un candidat optim
ha de facilitar les dades necessaries per tal que els responsables contactin amb ell per una entrevista personal
ha de tindre un l'exic senzill i directe
s'ha de tenir cura amb la correcció lingüística
la lletra he de ser entenedora
no enviar mai una fotocopia.

Entradas relacionadas: