Cat accent diacritic

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,64 KB

 

Accent diacrírtic: bé béns: adverbi, riquesa. be bens: xai, nom de lletra. bóta bótes : recipient. bota botes: calçat, verb botar. Déu déu adéu: divinitat, salutació. deu deus: nombre, font, verb deure. dóna dónes: verb donar. dona dones: persona de sexe femení. és: verb ésser o ser. es : pronom. féu: verb fer(passat simple). feu: domini, verb fer. fóra: verb ésser o ser. fora: adverbi de lloc. mà: extremitat. ma: possesiu. més: quantitatiu. mes : període de l'any. mèu mèus: crit del gat. meus meus: possesiu. mòlt mòlta: verb moldre. molt molta: quantitatiu, adverbi. món rodamón: univers. mon: possesiu. móra móres: fruita. mora mores: dona àrab. nét néta: parentiu. net neta: adjectiu. ós óssa: animal. os ossos, part del cos. pèl pèls: vellositat. pel pels: contracció per + el. sé: verb saber. se: pronom reflexiu. sí: afirmació. si: conjunció, nota musical, pronom. sóc: verb ésser o ser. soc: esclop, soca. sòl: terra. sol: astre, adjectiu, verb soler, adverbi, nota musical. són: verb ésser o ser. son: fet o ganes de dormir, possesiu. té: verb tenir. te: infusió, nom de lletra, pronom feble. ús: acció d'usar. us pronom feble. véns vénen: verb venir. vens venen: verb vendre. vés: verb anar. ves: verb veure. vós: tractament. vos: pronom feble. Dièresi:per indicar que es pronuncia la u en els grups güe güi qüe qüi, per indicat que una i o una u no formen diftong, quan hi ha una i tònica entre dues vocals, participi (it) dels verbs acabats en vocal +ir, present de subjuntiu dels verbs acabats en vocal + ar, imperfet d'indicatiu dels verbs conduir, produir. Habilitació: consisteix en canviar de categoria gramatical una paraula (ex: de verb a substantiu).Pronoms: Els pronoms són paraules que dessignen éssers per substituir-los quan ja els hem esmentat. Poden ser pronoms relatius (que, elqual, qui, què, on) i pronoms personals (fots o febles).Pronoms febles: generalment es col·loquen davant del verb. en l'infinitiu, gerundi o imperatiu van al final. Remarques: els pronoms de darrere han d'estar units per un guió o un apostrof. Apostrof: quan s'elideix una lletra. El pronom la s'apostrofa si la paraula comença per vocal.el plural de li és els.

Entradas relacionadas: