Cat1literatura

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,64 KB

 

Punt de vista: lloc d'obsevacio que l'autor situa el narrador per explicar la història. Put de vista intern: narrador un dels personatges i escrit en primera persona (pot ser narrador protagonista o narrador testimoni) Punt de vista extern: narrador anònim o indefinit, explica desde fora, tercera persona (pot ser narrador omniscient:ho sap tot de la historia i els personatges, narrador observador: té un coneixement limitat.Estructura:  Plantejament (situació inicial, es presenten els personatges en un espai i temps) nus o desenvolupament (quan s'inicia un conflicte) desenllaç (resolució del conflicte). Modes o formes de narració: l'explicació de fets i accions, la descripció d'espais objectes i personatges, el diàleg entre personatges, monòleg interior dels pensaments d'un personatge. Hi han dos estils pels diàlegs: - estil directe (paraules exactes de cada personatge) - estil indirecte(el narrador explica el dialeg amb les seves paraules). Personatges: Principals (protagonistes o antagonistes) o secundaris. Presentació dels personatges: Caracterització directa (es descriu el personatge quan sel presenta al lector) o caracterització indirecta (el lector coneix al personatge per els seus actes). Ramon Llull: Mallorca, 1232/33-1315/16. Escripor, teòleg i missioner. Fill de barcelonin. Casat amb blanca picany i amb dos fills. Se li va apareixer jesucrist i va deixar la familia per una vida penitenciaria i apostolat que el va dir a viatjar per europa, terra santa i el nord d'àfrica per convertir els infidels al cristianisme i crear escoles misioneres. Va escriure 250 obres(temes molt variats). Utilitzava 4 llengues(llatí, català, àrab i provençal o occità) depenent de l'entorn on es movia. El llibre de les bèsties reflecteix l'organització social i política. Es parla del comportament humà mitjançant animals.

Entradas relacionadas: