Cata

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,2 KB

 

El teatre consisteix en la representació d'uns esdeveniments que protagonitzen uns personantges en un lloc i en un temps concret i davant d'un públic.

característiques del text teatral: El texte enunciat es presenta en forma del diàleg. Hi ha diverses varietats de text dialogat: el col·loqui entre diversos interlocutors que tendeixen a presentar discursos contraposats. El soliloqui o discurs del personantge amb ell mateix, diferent del monòleg en què una persona parla sola però ho fa en grup. L'apart és un diàleg o petit monòleg que se sostreu convencionalment de la percepció dels altres personatges, i que cal distingir de l'apel·lació, que és el discurs adreçat directament als espectadors.

Les acotacions poden ser diegètiques, si fan referència a la trama; escèniques si informen sobre aspectes tècnics; o dramàtiques si aclareixen l'actitud que ha de mostrar el personatge en dir el text.

Funcions diverses(cuando no hay narrador): dramàtica, caracteritzadora, diegètica o narrativa, ideològia i poètica.

Estructura del text teatral: La trama en les obres de teatre s'estructura en unitats narratives, les escenes, que configuren unitats majors, els actes. De vegades, les escenes se subdivideixen en quadres.

-En la construcció del text teatral hi distigim el que la tradició anomenava les tres unitats: la d' acció, la de temps i la de lloc.

Els personatges: Explícites o implícites: directamentpel que diu el mateix personatge o indirectament per allò que fa. Verbals o extraverbals: per les paraules o la gestualitat. En presència o en absència: si el personatge es mostra ell mateix, o bé si el coneixem pel que expliquem d'ell altres personatges.

Principals gèneres dramàtics: la tragèdia i la comèdia.  la tragèdia situa la'acció entre divinitats o personatges nobles que han d'enfrontarse a un destí advers que els acaba destruint. La comèdia presenta personatges de la realitat enfrontats a conflictes quotidians, en un llenguatge més lleuger i amb una voluntat crítica i satírica.

Altres gèneres: a partir del segle XVI es va impulsar una forma nova que feia compatibles elemnts de la tragèdia i la comèdia, la tragicomèdia. El drama significà la modernització del conflicte tràgic en situar l'enfrontament entre l'individu i la societat.

Entradas relacionadas: