Cata vocavbualiroo

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,48 KB

 
oralitat: llengua oral,parlada.trets: qualitats, característiques significatives. implícits: allò que s'enten,fins i tot sense ser expressat, que se sobreentén. ortotipogràfica: relativa a la correcta manera d'expresar-se per escrit. interactivitat: possibilitat d'actuar entre si, de relacionar-se.tipogràfiques: pròpies de la llengua impresa, de lletres i grafismes. ingent: molt gran. disciplina: ciència,tècnica,temàtica. neologia: formació de paraules noves o de significats nous. metàfores felices: comporacions encertades,expressives, que han fet fortuna. accepcions: qualssevol dels significats d'un mot.
argot: parla esppecialitzada d'una professió, d'un grup social,distinta de les maneres comunes a tots els usuaris d'una llengua, que inclou sobretot vocabulari.maregassa: mar amb onades fortes. esquals: nom donat als taurons i animals de la seva família progènie: descendència, els fills de la senyora. buc:
cos d'un vaixell.
cel.luloide: material que va preccedir el plàstic actual . espècimens: exemplars per l'estudi ansa: petita cala.
aigües somes. aigues poc profundes i quietes madeixes embullades: feixos de tiges embolicades. almescada: que fa olor forta. cotxinilles: espècie d'insectes, dels quals se n'extreu un pigment vermell per tenyir.quitons: mol.luscs que tenen una closca formada per vuit peces.
baldufes: joguina de fusta en forma de con, aquí fa referència a un mol.lusc que té la mateixa forma, un cargol.
bernat emrità: crustaci que viu dins la closca d'un cargol. abrusador: que crema com el foc

Entradas relacionadas: