Cataa02

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,9 KB

 
sinonimia: dues paraules tenen mateix significat, antonims:significats son contraris, polisemia: quan un mot te mes d'un significat, homonims: sescriuen i pronuncien =, pro significats diferents perq provenen de paraules distintes dle llati, homofon:coincideis nomes el so, homografs: coincideix nomes la grafia.La conversa es un dialeg entre dues o més persones, que anomenem interlocutors. Es una forma de comunicacio oral caracteritzada amb l'esponteneitat, ja q es plantjea sense tema fixat previament, ni un ordre a les intervencions.


Coloqui: intercanvi d'opinions entre diverses persones d'un tema determinat, normalment davant d'un auditori. Hi ha un moderador que conduei x l'event.Debat: dialeg entre 2 o + persones q exposen en public opinions contraries. Els interlocutors an de defensar els seus arguments i el moderador imparcial.
Entrevista:dialeg format entre 2 persones car aa cara on l'entrevistadorfa preguntes a l'entrebistat
Molt important el llengatge corporal:postura, gestos,etc
Parlar correctament, concisio en les intervenciosn, vocalitzar, respectar torns de paraula, discurs ben estructurat

Entradas relacionadas: