Catala

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,7 KB

 
QUE: pronom amb referent determinat (SN,oracio), article prenominalitzat amb un referent determinat, implicit en el mateix pronom ( no referent anunciat) - lacosaque, allo que, aixo que, la persona que-, conjunció que introdueixi una preosició subr substantiva ( preposicio feble A EN DE AMB PER PER A desapareix devant de QUE) ( no referent). ANAFORA 1r referent dspres kualsvol mitja, CATAFORA contrari!. TRANSITIU: no divideix ( avui he menjat) INTRANSITIU: divideix ( he menjat pomes). ALOFONS: un so influencia a un altre o bè la meteixa melodia dels discurs. distintes representacions que pot tenir un fonema sense que arribi a convertirse en un altre. > B entre vocals (aproximant + o - fricativa) el mateix ab la D >    
>G #/g/vocal oclusiva, +/- fricativa (entrevocals), N

COR:   GOS: O NEUTRALITACIO: Hi pauraules amb un sol tret distintiu (sord/sonr) apareix al final de paraula. ARXIFONEMES en majorsula. INSONORITZACIO: consonat sorda+cnsnt snra espercialmnt amb oclusives i fricatives sordes. Quan una cnsont fricativa o africada es troben a final del mot i van seguides per una paraula que comensa amb vocal: SONORES. NEUTRALITACIÓ : parell minim amb 1 sol tret distitiu per la destincio. SODONITZACIO: consonant + cnsont sorda-> SORDEIX
cnsnt+cnst sonora->
SONORITZA// acava amb una frixcativa o africada i la segnt paraula comensa per vocal: fricoda o fricativa es torna sorda! si acava amb una oclusiva (sorda/sonora) +vcal -> sorda!

Entradas relacionadas: