Català

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,84 KB

 
LEXEMA: part invariable paraula. prefix (davant), infix (mig) i xufix (darrere).
FORMACIO DERIVATS: acent mogut, +/- lletres, canvis ortogràfics. GENTILICIS: mots ke indiquen procedència.
VERB: categoria gramatical més variable. estructura:
LEXEMA (significat) i MORFEMA GRAMATICAL (indica la congugació/persona/nombre/temps/mode/aspecte) CONJUGACIONS: 1ra-AR 2na-ER/RE 3ra-IR
VERBS 3ra CONJUGACIÓ : 
PURS: conjuguen com DORMIR.
INCOATIUS: conjugen com servir -EIX-.
Propietats dels verbs: Nombre i persona.
FORMES NO PERSONALS (no presenten persona) (Infinitiu, gerundi i participi)
VERBS COMPOSTOS = + haver.
TEMPS: Present/Passat/Futur.
MODE: Indicatiu/Subjuntiu/Imperatiu.
L'ASPECTE: Perfectiu: acció acabada. Imperfectiu: acció en procés.
LA VEU: relació entre subj. i predicat.
VEU ACTIVA: interès en el subjecte de l'acció.
VEU PASSIVA: interès en el resultat de l'acció. (Els agents detenen a.../Els .... han són detinguts...) DERIVATS: mots formats per una arrel i un afix. SUFIXOS de: Ofici, instruments o objectes, llocs o establiments, col·lectius, gentilicis, noms arbres/plantes.

Entradas relacionadas: