Catala

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,49 KB

 

La sensibilització

La sensibilització és el fenomen contrari a l’emmudiment. Consisteix a pronunciar determinades consonants que, en contextos similars, serien mudes.

  • -t de vint i cent seguida de certs mots:

Cent anys vint anys vint-i-un

  • -t de sant + el nom d’un sant començat amb vocal:

Sant Antoni Sant Esteve

  • -t dels gerundis i –r dels infinitius, seguits de pronom feble:

Fent-ho fent-hi

[féntu] [fénti]

  • La –b final de la preposició amb i la s del determinant demostratiu aquest sensibilitzen quan segueix qualsevol mot començat amb so vocàlic:

Amb ella

[ambé?a]

Ensordiment/sonorització

Els mots que acaben en /b/, /d/, i /g/, seguits de pausa absoluta es realitzen com a sords. És el fenomen de l’ensordiment. Es tracta d’un cas de neutralització fonològica. Això no tan sols passa amb les oclusives, sinó també amb les fricatives i africades:

Pis lleig

[pís] [?ét?]

Les consonants fricatives i africades es realitzen sonores si van a final d’un mot immediatament seguit d’un altre començat amb so vocàlic.

Els homes peix al forn

[z?] [?e]


Entradas relacionadas: