Català 2

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,26 KB

 

Els complements del verb:

C.Directe ·SN definit  --> El, la , els ,les --> · Han prohibit aquest producte --> L'Han prohibit

               ·SN indefinit --> En --> Han prohibit molts productes ---> N'han prohibit molts

               ·Neutre N (això , allò, subordinada substantiva --->Ho ---> Han prohibit  aìxò ---> Ho  han prohibit

C.Indirecte (S.Prep = a + SN) ---> Li (singular)--> Han demanat permís a l'alcaldessa --> Li han demanar per..

                                                    Els (plural) --> Han demanat permís a les professores --> Els han demanat...

C.R.V. (Sprep= de + SN) --> En ---> Ja s'ha adonat  de l'error --> Ja se n'ha adonat

          (Sprep = a/en/amb/per + SN) --> Hi --> Van negar-se a aclarir la questió --> Van negar-s'hi

C.C. (S.Adv) Hi ---> escriu malament --> Hi escriu

      (Sprep)  Hi ---> No trobo oli a la cuina --> No hi trobo oli

Atribut (SAdj)   Ho   L'Empar és alacantina ---> L'Empar ho és

            (Sprep)   Ho   L'Empar és d'Alacant ---> '' ''

            (SN)    Ho    L'Empar és jutgessa ---> '' ''

C.Predicatiu (SAdj)  Hi  --> La carn es veu passada --> La carn s'hi veuCD: el sentit de certs verbs  anomenats verbs transitius exigeixen la presencia d'un complement argumental que s'ignifiqui l'objecte de l'acció.

CI: Complement argumental que designa al destinatari de l'acció expresada conjuntament per el verb i el CD.

CRV: és el complement que necessiten alguns verbs per a ser introduits mitjançant una preposició determinada. En aquests el verb regeix (exigeix) una preposicíó. Aquest a diferencia del CD i CI  no es substitueix per un pronom àton, sinó per un tònic precedit d'una preposició.

CC: Son constituent no obligatoris del sintagma verbal. Es presenten com un sintagma preposicional, sintagma nominal, sintagma adverbial o una oración subordinada i tenen molts valors semàntics.

Entradas relacionadas: