Català 2

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,2 KB

 
Personatges senzills(plans):pensen i actuen smpre =
Complexos(rodons):modifiquen la sva manera d pnsar i actuar (humans)
Traducció:
Habla de ello - En parla
Estoy arto
de ello - N'estic tip
Se refiere
a ello - S'hi refereix
Cuenta
con ello - Hi compta
Participa(
en ellas) - Hi participa
Ahora vengo
de allí - Ara en vinc
Salió
de ello, de allí - En va sortir
Ahora voy - Ara
hi vaig
Te arrepentirás - Te'
n penediràs
No
lo dudes - No en dubtis
Pronoms personals febles:
CRV:necessita sempre una preposició
CRV amb
de:
No es refiava d'aquell xicot - No s'en refiava
CRV amb
hi:
No s'acostumava a aquell clima - No s'hi acostumava
CC amb de:(indica origen)
Acaba de sortir del despatx - N'acaba de sortir
CC amb
hi:(indica manera, lloc...)
Deixa això damunt la taula - Dexa-hi això
CRV (ser, estar, semblar) amb ho:
La reixa és de ferro - La reixa ho és
CPred (atribueix al CD) amb hi:
Ella ha arribat mol contenta - Ella hi ha arribat


Digraf: Conjunt de 2 lletres en un sol so (pas-sar,lí-quid)
Diftong:Conjunt compost x una vocal+i/u qe formen 1 silaba(pau,mal,pingüí)
Funcions:
No sona la u. (Digraf): lloguer,quedar..
Sona la
u.(Diftong amb dieresi): ungüent, qüestió..
Sona la
u.(Diftong sense dièresi): guant,quota..
La
i/u formem diftong: per, es-pais, du-ia..
La
i/u no formen diftong: ra-ïm, pe-üc, pa-ï-sos..
CD:
Definit: el-la-els-les
Indefinit: en
Neutre: ho
CI:
li(singular) La noia compra flors per a les mares
els(plural)
La noia els compra flors

Substitució pronominal:
La veïna compra la llibreta a la nena

La veïna la hi compra

Entradas relacionadas: