Català

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,96 KB

 

Dftongs:au eu iu ou ai ei oi ui / qua, qüe, qui, quo, gua, güe, gïi, guo, guai, qüeu


Creixents → ua, üe, üi, uo darrere de g o q


Decreixents → Quan la i i la u estan situades al darrere d’una altra vocal

Accents → Greu ( ` ) A - E - O ↔ Sobre vocals obertes 


Agut ( ´ ) E - I - O - U ↔ Sobre vocals tancades

agudes (s.tonica ultima) acabades en:  -a, -e, -i, -o, -u, -as, -es, -is, -os, -us, - en, -in

planes (s.tonica penultima) acabades en terminacions que NO siguin les agudes

Totes esdrujules (s.tonica antepenultina)

Pronms relatius enllacen oracions i substitueixen l'element que es repeteix.

Ex. El fncionri era molt amable+El fncionri ens va atendre=El fncionri que ens va atendre era molt amable

N és correcta combinació preposició+article+que. Quan hiha prep nmes què, qui o qual.

Text argumentatiu Té funció de convèncer, S'utilitza 1ra prsona.

1. Intro, enuncia tema i dóna l'opinió


2. Motius/arguments, s'exposen els fets.


3. Conclusió, recull la idea principal (tesi) del qui parla. S'expressa habitualment en l'últim paràgraf. 

S'hi acostuma a utilitzar: en primer lloc, d'una banda, per començar, d'altra banda, finalment, per acabar

Expresar oposicio: però, sinó, tanmateix, encara que, malgrat que, a pesar de, tot i, oposar-se, dissentir

Entradas relacionadas: