Catala

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,6 KB

 
Pronom : categoria gramatical que inclou les paraules que no tenen un significat propi.
Pronom personal fort: pronom que es refereix a una de les tres persones gramaticals i que porta accent fònic.jo tu ell ella nosa vosa ells elles- vostè vos vostès
Pronom personal feble: pronom que es refereix a persones , coses, qualitats o circumstancies segons el tipus de sintagme que substitueixen. / - me , te'l / m'el mel'ha.
Pronom interrogatiu : serveix per formular preguntes i expressar exclamacions. qui què quin quina quins quines.
Pronom relatiu : posa una proposicio subordinada en l'oracio composta:que qui què el qual la qual els quals les qual i on.
Tonics o forts : jo mi nosaltres tu vosaltres ell ella ells elles i el refleciu : si - ell/ ella - ells/elles mateix/mateixa mateixos/mateixes
Atoms o febles:1a CD,CI : em,-me / ens, - nos[ 2a CD,CI : et ,-te us,-vos [3a CD,CI (reflexiu ) es ,-se. CD atribut : el ,-lo/ la,-la els ,-los/les,-les. (neutre) ho , -ho .( CI : li , -li/ els,-los.||CD,CRV CC Cpred CN subjecte: en , n' , 'n , -ne .
CRV CC Cpred : hi , -hi.

Entradas relacionadas: