Català 3r eso

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,72 KB

 

Mon trobadoresc a occitània autor que escriu poemes en llati poeta i en provençal trobador eren els 1r poetes lirics i cultes que elevaren la seva llengua vernacular (occità o provençal) a categoria de llengua literària Els poemes tractaven de temàtica amorosa destinats a dones normalment casades de l'alta noblesa a les que juraven devoció i obediència eterna, tractava lamor amb refinament i espiritualitat En aquesta epoca la poesia culta era escrita en provençal i destaquem catalans com Guillem Bergueda, de Cavestany, Cerveri de girona i Ponç de la Guardia.            Ramon: 1r textos en cat. s. XII i XIII i amb l'aparició de la burgesia arran la crisi del feudalisme l'ús del catala entra amb competencia amb el llati, la seva aportació va ser decisiva per al naixement de la literatura catalana. Savem d'ell per vida coetania, una biografia, era casat amb muller i 2 fills fins el 1265 que va viatjar per una aparició de jesucrist per bolonya, roma, paris... amb 3 objectius: inversió dels infidels, redacció de llibres basats en l'ideari cristià i la construcció d'escoles i monestirs on formar futurs misioners 1232-1316  escrivia en... era polifacètic, la producció abraça diverses branques com alquímia, astronomia, física,.... Va ser un dels 1r escriptors en utilitzar una llengua neollatina, el catala, per tractar materies que fins aleshores sescrivien només amb llati. Tant la seva prosa com pensament van inspirar a generacions futures i de la seva extensa obra destaken de: Prosa filosofica i cientifica, obra narrativa, poetica i mistica.              4 grans cròniques. s'utilitzaven per justificar... cron. jaume I 1244-1274 gestes més importants, en 1a persona les conquestes de mallorca, valència i es presenta sobint com 1 heroi, dóna detalls de la seva vida i la versemblança i detallisme fa pensar k va ser coordinada directament pel monarca i es caracteritza pel predomini d'un llenguantge popular i coloquial.    Bernat desclot, 1283-1288 escrita soposadament per bernat escriva membre de la cort, protagonista: pere II el gran, conquesta sicilia, invasio catalunya i destaca pel vigor i objectivitat.      Ramon muntaner, 1208-1328 passatges més emocionants i apassionats expedicio catalana a l'orient comandats... amb objectiu de lloar els reis del casal daragó, va ser escrit. per ser llegida en veu alta ja que trobem recursos joglarescos junt amb llenguantge viu i coloquial       PereIII el cerimoniós 1349-1385 regnat pere III i pare d'Alfons el Benigne relata els fets polítics amb una objectivitat total i no es presenta com 1 heroi i tracta 2 episodis, reincoporació del regne de mallorca i la guerra contra els nobles rebels a valència i aragó

Entradas relacionadas: