Final catala 3r eso

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,88 KB

 
visions de llull: cap ls 30 añsva tenir 5 revelacions de crist. A partir dakell momentep de deu una serie de consignes k s reuneixen en 3 misions: labor missionera, elaboracio de llibres k explikin la fe cristiana i demanar diners a reis i papas per crear una serie descoles on enseñin a futurs misioners les llengues paganes.
cant de ramon: es un poema autobiografic on ens explika tot el k a estat la seva vida i ls sencacions i sentiments k li provoken ls seus propis actes. una mena de confesio personal on descubreix els seus pecats i els seus fracasos.
m. llibre d contemplacio: estructurat en 365 capituls. Cada capitul esta dedicat a una professio.
m. llibre damic e amat: 3 personatges alegorics. L'amic es l'ome, l'amat es deu i l'amor l'intermediari de tots 2.
f/c ars magna: intent dexplicar el mon. arbre de sciencia: mira dexplicar totes les ciencies amb els simbolismes e l'arbre.
f/c llibre de lordre de cavalleria: dona les instruccions k a de segir un cavaller que vol seguir la religio cristana. va ser el llibre mes divulgat.
N llibre de gentil e los 3 savis: va ser escrit en arab, i despres el va traduir al catala. El protagonista es diu gentil k vol dir ateu. Gentil vol trobar la religio verdadera. Cada un dels savis , un sarrai un jueu i un cristia, mira dexplikar la seva religio. Estructura: epileg, llibre1, llibre 2, llibre 3( es el mes extens pk es parla de la religio cristiana), llibre 4, epileg. El llibre te fnal obert.
blanquerna: sta di idit en 5 llibres, k es corresponen a les 5 ferides de crist. els 4 claus i la llança. 5 estats k a de tnir un bon cristia. Capituls: matrimoni, religio, prelatura, apostolical señoria, vida ermitana.
llibra de marevelles(felix): 10 prts i un epileg. el narrador no ens diu el seu nom pro figura k es l pare de felix. Ens explika kom l seu fill va voltanse el mon maravellanse, i sespanta en veure els pecats.
llengua i estil: llull es el creador del catala literari. Llull nomes escrivia per aconsegir un objectiu, evangelitzar pagans. Utilitza la metafora i lalegoria. Crea paraules mitjançan la derivacio. llull utilitza els exemples.
Cancelleria reial: la va impulsar Pere el cerimoniós. Va ser el principal centre humanista a Catalunya. Formada per un canceller(representant maxim) i una serie de funcionaris. Per entrar-hi calia coneixer el català el llatí i l'aragones. Es fixen en el ars dictandi. Té tres etapes: 1- Pere el Cerimonios (1336-1387) 2- Joan I i Martí I.
Llibre de caballeries: El protagonista es el heroi, k es invencible. L'acció transcorre en llocs alluñats i exòtics. Els fets son inversemblants, k no son gaire creibles. El temps és lluñà o inexistent. Són anteriors però el seu èxit dura mollt de temps.
Noveles cavallereskes: El protagonista es un heroi amb mesura humana, pot ferir-se com qualsevol altre persona. L'acció transcorre en llocs coneguts i més propers. Fets creibles, situacions k es podien donar a la veritat. Temps més concret, reconeixible.
Tirant lo blanc: Novela cavallereska, l'autor és joanot martorell. 1r 1-97 (tirant a anglaterra): , s'explika la història de guillem de Varoic, k habia stat un gran caballer. Fa kreure a totom k a mort i es fa ermità. Aquest capitol acaba am la lluita de tirant i el germà de kirieleison, la qual guaña tirant. 2n : 98-114(Tirant a sicília i Rodes) . 3r: 115-296 (Tirant a l'imperi grec) Tirant ja és molt conegut, l'emperador de constantinoble li demana ajuda per lluitar contra el soldà i el gran tturc. Tirant es casa en secret amb Carmesina. 4t: 297-487 (tirant al nord d'Africa), Tirant i Plaerdemavida Naufragan. Tirant és recollit per el Cabdillo de los cabdillos, pero no diu ki es i es posa al seu servei. Guaña una guerra interna. Finalment alliberen a tirant. Tirant esdevé malalt i mort. Carmesina i l'emperador de constantinoble moren de tristesa.

Entradas relacionadas: