Català

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,76 KB

 

Aquí tens un resum sobre els signes de puntuacióQuè són els signes de puntuació?Eines bàsiques per comprendre i interpretar correctament el missatge escrit i per facilitar-ne la lectura.Quins són?La coma , . Pausa breu que sovint es reflecteix oralment en l'entonació. Sovint apareix en les enumeracions o explicacions.El punt . . Pausa forta que indica que la frase té un significat complet i gramaticalment independent. Serveix per separar frases.El punt i coma ; . Pausa mitjana que separa oracions de sentit complet connectades semànticament entre si. Indica que l'oració que segueix afegeix una matisació o informació nova.Els dos punts : . Pausa mitjana que denota una relació de proximitat entre els dos fragments que uneixen. Serveix per introduir un exemple o una explicació.Els punts suspensius ... . Indiquen l'eliminació d'un fragment que sovint se sobreentén o substitueixen un etc..L'interrogant i l'admiració ? ! . Signes que assenyalen una entonació interrogativa o exclamativa.Els parèntesis ( ) . Com la coma, serveixen per les explicacions, però la informació que contenen,no en forma part del text.Els guions — — . Indiquen un incís i, per això, sovint són intercanviables amb la coma i, sobretot, amb els parèntesis. Es representen amb una mida més gran que el guionet.El guionet - . S'usa per separar o unir mots i també xifres.Les cometes “” . Distingeixen un fragment de text respecte del text general.

S'accentuen les paraules agudes (la síl·laba tònica és l'última de la paraula) que acaben en vocal, vocal seguida de s o -en -in (on la i és vocal)

S'accentuen les paraules planes (la penúltima síl·laba és la tònica) que no acaben en cap de les terminacions anteriors.

S'accentuen totes les paraules esdrúixoles (l'avantpenúltima síl·laba és la tònica) i totes les paraules sobreesdrúixoles (la sílaba tònica està abans de la penúltima).

 • , béns (riquesa; adverbi); be, bens (xai; nom de lletra)
 • déu (divinitat), adéu, semidéu; deu, deus (número; font; verb deure)
 • dóna, dónes (del verb donar); dona, dones (persona del sexe femení)
 • és (verb ésser o ser); es (pronom)
 • fóra (del verb ésser); fora (adverbi de lloc)
 • (part del cos); ma(possessiu)
 • més (quantitatiu); mes (període de l'any, conjunció, possessiu)
 • món (univers), rodamón; mon (possessiu)
 • nét, renét, besnét... (parentiu); net, renet... (adjectiu)
 • ós, óssos (animal); os, ossos (de l'esquelet)
 • óssa (animal); ossa (ossada)
 • pèl, pèls (vellositat); repèl, contrapèl...; pel, pels (contracció)
 • què (interrogatiu i relatiu precedit de preposició); que (relatiu àton)
 • (verb saber); se (pronom reflexiu)
 • (afirmació); si (conjunció)
 • sóc (del verb ésser); soc (soca; esclop...)
 • són (verb ésser); son (el fet o les ganes de dormir; possessiu)
 • (verb tenir); te (infusió; nom de la t; pronom feble)
 • ús (acció d'usar); us (pronom feble)
 • véns, vénen (verb venir); vens, venen (verb vendre)
 • vós (tractament); -vos (pronom feble)

Entradas relacionadas: