Català adverbials

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,69 KB

 

Oració subordinada adverbial

funció: adverbi en l'oració simple i es poden intercanviar.

  • Temporals:moment en què es produeix el fet.

Nexes.: abans que, quan, mentre, després que, des que... Ex.: Quan va arribar, van aplaudir.

  • Locatives:localització del fet.

Nexes: on Ex.: Vés on vulguis.

  • Modals:manera.

Nexes: com, com si... Ex.: Camina com pot.

  • Causals:indiquen la causa de l'acció.

Nexes: perquè, ja que, com que... Ex.: Vinc perquè no em trobo bé.

  • Finals:indiquen finalitat.

Nexes: perquè, a fi que, per tal que... Ex.: Vinc perquè m'ajudis.

  • Consecutives:expressen conseqüència.

Nexes: tant...que, massa...perquè Ex.: Parla tant que m'atabala.

  • Comparatives:estableixen una comparació.

Nexes: més ...que, menys ...que, tan...com Ex.: És tan alt que no el veig.

  • Concessives:expressen una concessió.

Nexes: encara que, malgrat que.. Sortirem d'excursió, encara que plogui.

  • Condicionals:expressen condició.

Nexes. si, en cas que... Si arribes aviat, anirem al cinema.

Entradas relacionadas: