Català complements

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,95 KB

 
  • articles: - Determinats: en, na, el, la, els, les i l'.  - Indeterminats: un, una, uns, unes.
  • demostratius: -: aquest, aquesta, aquests, aquestes. - : aquell, aquella, aquells, aquelles.
  • possessius: - meu, meva, meus, mevesnostre, nostra, nostres.(: teu, teva, teus, tevesvostre, vostra, vostres.(seu, seva, seus, seves.(
  • numerals:  (un, dos, tres, mer, segons, tercer, quart, terç, quart,dècim, triple, quàdruple...centenar, miler,...)
  • indefinits o quantitatius: (molts, totes, força, qualsevol, bastant, massa...)
  • interrogatius i exclamatius:  (quin...)  /////molt, poc quant tant gaire ambdos mateix algun altre més gens....

CD-- SN definit=el la els les  SN indefinit= en Neutre= ho

CI--- s.prep(a+sn)   li els

CRV s.prep (de+sn=en)  (a en amb per + sn= hi)   en hi

CC  s adv s prep   hi

ATIBUT sadj s prep sn     ho

CPRED  s.adj   hi

Entradas relacionadas: