Català espero aprobar

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,43 KB

 

Categoria gramatical? diferents clases de mots que formes una oracio.son el nom article adjectiu pronom verb advervi preposicio i conjuncio

Sintagma es un mt amb un significat que s'estrucura al voltan del nucli hi ha nominal adjectival verbal i advervial

El complement del nom es el nom adjudicanli una quantitat

El sintagma verbal es un verb que el seu nucli es un verb el sintagma verbal sempre fa la funcio de predicat.

Morfema persona, morfema nombre, morfema temps, morfema mode, morfema aspecte.

La veu expresa la relacio gramatical que hi ha entre el verb

Oracio simple unitat de comunicacio constituida per un subjecte i un predicat.

El atribut es el complement dels verbs copulatius i indica alguna qualitat d'un subjecte

La pronominalitzacio es la substitucio d'un nom d'un pronom o d'un sintagma per un pronomEl sintagma nominal es l'estructura gramatical que te per nucli un verb

El sintagma verbal es l¡estrucutra gramatical formada per un verb i els seus complements

Els diferents verbs poden ser copulatiu transitiu intransitiu impersonal predictiu regim pronominal

la justaxposicio vol dir al costat

Entradas relacionadas: