El catala es una llengua Romànica que prové

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,02 KB

 
SISTEMA EDUCATIU: es l'element clau en el proces de normalització. Després de la dictadura franquista el sistema educatiu oficial no contemplava el catala, per tant, introduirlo en l'ensenyament. Els primers esfoços se centraren en el catala com asignatura. Implantaren el sistema d'immersió lingüística en catala  a les balears i a Catalunya des de principis del 80. València opta per donar llibertat a l'hora de triar un dels tres models. Actualment , es la llengua vehicular del sistema educatiu a Catalunya, la majoria de centres de les balears i minoria de València. Pel que fa les universitats , el catala n'es la llengua d'us normal en l'activitat docent i administrativa. A Andorra: s'imparteix l'area de formació andorrana per tal d'aconseguir el coneixament basic de la cultura propia . En l'estudi de la llengua catalana, el medi la historia, etc. A Catalunya del nord: en l'ensenyament public preescolar i primari es pot dedicar una hora i mitja per setmana a l'ensenyament del catala. A l'Alguer: presencia escassa del catala, Es basa principalment de voluntat professional i suport economic de la generalitat de Catalunya. El centre la costura ofereix línies educatives en catala una hora per setmana. A la franja de ponent: 1h lectiva de catala. AL carxe: catala inexistent a les escoles.


Entradas relacionadas: