Català oració subordinada adjectiva especificativa

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,65 KB

 

innovadors>revolucionaris,creadors/pioners>primers/potencial>capacitat/un plus:una cosa més.GRAMATICA:1)el grup es va hver denfrontar a l'acusació d'incloure en les seves cançons, missatges subliminars que convidaven al suïcidi.?oració subordinada adjectiva funció?CN que?pronom relatiu, antecedent missatges, funció? subjecte.2)aquell llibre que havia deixat el pare d'en miquel a qui tu saps no era gens interessant.?Oració subordinada adjectiva especificativa ,funció?CN que?Pronom relatiu antecedent llibre, funció?Cd   2 oració subordinada substantiva funció?CI qui?Pronom relatiu, funció?CI   3)ha promès que ens visitara amb l'amiga que va coneixer durant l'estiu?Oració subordinada substantiva funció?Cd de promès. Que?Conjunció subordinant. 2 oració subordinada adjectiva especificativa, funció?Cn  que?Pronom relatiu antecedent amiga, funció?Subjecte.

 4)ès ben segur que coneixeu l'acudit sobre aquell poblet de cent habitants,l'amo del qual tenia cent vaques.?Oració subordinada substantiva funció?Subjecte de és  que?Conjunció    2 oració subordinada adjectiva especificatva, funció?Ccl///la qüestió què tractem..(relatiu)/no s'adonaven que..(conj)/si ho permetem ens exposem a que..(conj)/són canvis què ...(relatiu)/no saps que..(pronom relatiu)/van quedar per enviar el paquet des que..(subjecte)///malats(   )>emmudiment de la grafia t/metges>(   )              /dels(   )                   /homes(   )                   /aquest(    )>emmudiment grafia s/amb(    )emmudiment de la grafia b/allunyat(    )/transmetia(    )             /diverses(    )so aproximat/enviar(    )           /rapidament(    )                  /informes(    )assimilació/juntes(     )/public(     )/quadre(      )

Entradas relacionadas: