Català Poesia

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 808 bytes

 

-un poema s 1a composicio frmada pr divrsos vrsos q s rlacionn entr si. ·pm. en vrs: composicions q s'ajustn a structurs frmals prdtrminads. ·pm.en vrs yiur:els vrsos no sgueixen 1 patro mètric ni prsntn rima. ·pm.musicat: s 1 tipus d composicio scrita pr sr cantada ·pm.exprimntal: trnca totsls sqms d la tradicio poetica ·pm.en prosa: no prsnta forms mtriqs ni strofiqs pro i abunda la connotacio        -yengua litraria: .pla formal: t prsnt tots aqys aspcts d la yengua pr assolir bysa, sorprndr i pr jugar ambl yenguatg. ·pla significatiu:el poeta comunica 1 sntit , 1a ida, 1 sntimnt,...     -el tma: qualsvol pnsamnt, sntimntlmnt d'un poema.(l'amor, la bysa, la mort...). ·l'anafora: rpticio d'una o ms xauls a l'inici d vrs  · xal.llism: rpticio d'una structura gramatical

Entradas relacionadas: