Catala subjecte i predicat

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,98 KB

 
Indentificació del subjecte de l'oració. El subjecte va davant de verb de l'oració. Per identificar el subjecte hem de comprobar la concordança: entre el sintagma nominal subjecte concorda en persona (primera, segona o tercera) i en nombre (singular o plural). Predicat nominal format per un verb copulatiu (ser, estar o semblar) i un CAtr. Predicat verbal format per un verb predicatiu tots menys els verbs copulatius i els seus complements. Verb transitius verbs que exideixen un CD. Verbs transitius reflexius verbs que expressen una acció que recau en el mateix subjecte. Verbs intransitius no admeten CD i alguns exigeixen un CRV. Verbs atributius o copulatiusverbs que exigeixen un CAtr. Ser expressa la simple localització d'una cosa on es troba. Haver-hi expressa la presència d'una cosa en un lloc. Estar expressa la permanència en un lloc durant temps. Les perífrasis verbals són costrucción que expressen una idea determinada. Perífrasi d'obligació haver de + infinitiu / haver-se de + infinitiu. Probabilitat deure + infinitiu. D'imminència estar a punt de + infinitiu. Possibilitat poder + infinitiu. Duració estar + gerundi /anar + gerundi. Els signes de puntuació el punt és el signe que utilitzem per marcar el final d'una oració. En les oracions interrogatives el punt d'interrogació en les excamatives el punt d'admiració i en una oració inacabada els punts suspensius. Punt i coma separa sèries complexes, que solen contenir comes internes i separa oracións que mantenen una relació de significat molt estreta. dos punts introdueix una citació textual i enumeracions, exemples o explicacions. la coma és el signe de puntuació que indica una pausa menor i la seva funció es separar diversos elements que formen part d'una mateixa unitat oracional. els parentesis se solen escriure en els incisos d'informació cultural. i els guions se solen escriure en els incisos de valoració i en els dialegs. Els neoligmes és una paraula de nova incorporació a un idioma. la neologia de forma es crea una paraula nova a partir d'una altra ja eixistent. la neologia de significat s'atribueix a una paraula ja existent un significat nou, per extensió o per analogía. els manlleus linguístics es pren una paraula d'una altra llengua per designar un nou concepte de vegades passa per un procés de fonética o ortogràfica.  els abreviacions són reduccions de les paraules que fem per simplificar o per estalviar espai. Abreviatures formades per una o algunes de les lletres que formen la paraula s'esriuen en minúscula i amb un punt al final etc. . sigles abreviatures formades per lletres inicials s'escriuen amb majúscula i sense punt EUA. símbols abreviacions formades per pictogrames, lletres o xifres que representen un concepte. Tenen reconeixement internacional. Km/h     

Entradas relacionadas: