Catala subjecte i predicat

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,15 KB

 

composició:procediment x mitja dek qual es creen molts nous unint 2 mots ja exsistents. Aixi s'en forma un altre que té un significat diferent dels dos que el componen: filferro=fil de ferro. Compostos propis: formats x 2 mots.(penya-segat) Compostos impropis: formats x un prefix tònic.(entreacte). Perífrasi verbal: Unió de dues formes verbals per expresar unasola idea. Tragedia: obra teatral k tracta de temes profundament humans, tot i que els protagonistes pertanyen a les llegendes mítiques. Oració: unitat bàsica i completa de la comunicació oral i escrita. Punt de vista prosòdic: una oració es tot allò que pronunciem entre dues pauses llargues. Punt de vista semàtic: una oració es aquell conjunts d'informació que té sentit complet. Oració simple: numes i a un subjecte i un predicat. Oració composta: subjecte o més d'un i mes d'un predicat.

Obligació/necesitat:haver+de+infinitiu/caldre+que+subjuntiu: has d'anar a comprar al súper/Cal que ens avisis quan no et trobis bé. Obligació/necesitat(impersonal):haver-se+de+infinitiu/caldre+infinitiu: S'ha de llegir molt bé l'enunciat/Cal estar preparat per al fred. Probabilitat:deure+infinitiu: Devien ser les 9 kuan a començat el partit. Iminencia: estar a punt+de+infinitiu: Estic a punt d'acabar el quadre. Inici d'una acció: començar+a+infinitiu: Ja han començat a enderrocar l'edifici. Duració: anar/estar/continuar+gerundi: Anava pensant com li ho esplicaria.

Entradas relacionadas: