Catala tema 6, 7 i 8

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,66 KB

 
Trasbalsar: Cosa que afecta molt.
Encanteri: Formula magica.
Deixada: Descuidat
Aterrit: Persona que té por.
Romanç: Obre romantica.
Rumiar: pensar.
Vejam: veure.
Rossolar: Caura poc a poc
Periple: Viatge llarg.
Generic: Medicament sense marca.
Lustre: espai de 5 anys.
Anarquic: amb desordre.
Aranzel: impost que paguen els bens importats d'un estat.
Embargar: Retenir bens per ordre judicial.
Ensopegar: Topar amb el peu en un obstacle involuntari.
Autocton: Que ha nascut o s'ha originat en el mateix lloc on es troba.
Parametre: Factor que es pren com necesari per analitzar o valorar una situació.
Pandemia: Malaltia que ataca als individus.
Pal.liar: Amagar
Patologia: Ciencia que estudia les malalties.

Abreviació: és la representació d'un concepte o d'una o més paraules de manera escurçada o simplificada. Exemple: els simbols -> Hidrogen = H

Habilitació: és la modificació del significat d'una paraula a causa d'un canvi de categoria lèxica.
Ahir vaig DINAR amb l'Anna (verb)
El DINAR va ser massa abundant (nom)
Les paraules que han sofert aquest procés en diem paraules habilitades.
Metonímia: consisteix a designar una cosa amb el nom d'una altra perquè hi té una relació. Exemple:
El continent per el contingut: Van anar a prendre unes COPES.

Poesia compromesa: Es la poesia en la qual els poetes expressan sentiments lligats de a la seva intimitat, i, a més, han posat el seu poema al servei d'alguna causa que els ha semblat digna de fer-ho.
Poesia patriòtica: El tema es la exaltació o la reivindicació de la pàtria.
- Durant la Reneixença, poetes com Bonaventura Carles Aribau o Jacint Verdaguer vans escruire poemes que reivindicaven la història de la nació catalana, tans medieval com moederna.
- Duran la Guerra Civil i la postguerra, poetes com Pere Quart o Salvador Espriu es van comprometre a la denúncia de l'intent franquista d'eliminar la llengua i la cultura catalana.
Poesia social: El poeta s'ha compromès amb algun grup social que ha cregut que estava especialment desafavorit.
- Anys seixanta, els poetes del realisme històric, com Francesc Vallverdú van dedicar les seves composicions a les clases populars i van mostrar les seves condicions de vida.
- A partir dels anys setanta, la reivindicació feminista arrela amb la força en la poesia catalana, de la mà de Maria Mercè Marçal.
Poesia sobre la vida i la mort: Un dels temes més presents en la poesia és la reflexió sobre la vida i la mort. Aquestes realitats essencials de l'ésser humà són abordades des de punts de vida molt diversos.
Poesia de la vida quotidiana: La creació poètica a partir de les pexeriències que el poeta té en la vida quotidiana. Destaquen:
- Reflexió personal sobre la vida i la mort, i el sentit que tenen totes dues
- La família i els amics, aquest temes es tradueixen sovint en poemes dedicts a ls perdues d'essers estim.
- La natura, el paisatge i els viatges, la contemplació de la natura.
Poesia religiosa: Déu té un paper important en la flexió sobre la vida i la mort que fa el poeta.

Entradas relacionadas: