Català unitat 3 (76850697 7869493)

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,74 KB

 

ESTIL DIRECTE: El narrador reprodueix exactament les paraules dels personatjes (dos punts, cometes i guions: va replicar, va contestar, va creure..). ESTIL DIRECTE: El mateix narrador expressa el que diuen els personatges, no apareix cap signe de puntuació i s'utilitza la oració subordinada (que). TEMPS PERFECTIUS:  Perfet: ha parlat plusquamperfet: havia parlat passat simple i passat anterior: parlà/hagué parlat passat perifràstic i passat anterior perifràstic va parlar/va haver parlat futur perfet haurà parlat condicional perfet: hauria parlat SUBJUNTIU: perfet: hagi parlat plusquamperfet: hagués parlat. SUBJECTE: És qui fa l'ascció del verb, concorda en persona i nombre amb el verb, pot ser el·líptic, hi ha oracions que no tenen. El gatté una puça. Fugir no és la solució. Qui menja sopes se les pensa totes. COMPLEMENT DIRECTE: Va darrere dels verbs transitius, en la majoria dels verbs és obligatori, en alguns verbs de significat més complet pot elidir-se, va unit directament al verb sense preposicó, etc. L'eco sempre diu l'última paraula, L'actriu no va interpretar-la gairé bé, El psicoanalista li va recomanar que no sortis amb ella. COMPLEMENT AGENT: Només es troba a les oracions passives, si passem l'oració a activa, passa a fer de subjecte, va introduit per la preposició per. El fill no va ser reconegut pel seu pare. COMPLEMENT INDIRECTE: Va precedit per la preposició a. Va ensenyar l'habtació als convidats, la cunyada li donava consells, explicava el secret a qui li semblava de confiança.ATRIBUT: Va darrere d'un verb atributiu (ser/ estar o semblar), sovint concorda en gènere i nombre amb el subjecte, no pot aprèixer juntament amb el complement directe. La canya de bambú és forta, L'Andy és de Londres. COMPLEMENT PREDICATIU: Es confon amb el complement circumstancial de manera perquè respon a la pregunta <com?>, a diferència del complement circumstancial de manera, no és mai un adverbi, concorda en gènere i nombre amb el subjecte o bé amb el complement directe. La marta anava mudada, Es va presentar a la reunió trasbalsat, La van acusar de mentidera, les elegiren com a diputades. La coherència s'aconsegueix quan la informació és la necessària, sense contradiccions ni repeticions. Un paràgraf és un conjunt d'oracions cohesionades que giren a l'entorn d'una idea determinada. Hi ha una idea principal i altres de secundàries. La introducció serveix per presentar el tema, sense argumentar-lo. El desenvolupament tracta del tema, encadenat i cohesionant les idees. La conclusió sintetitza la informació i pot obrir el tema a noves especulacions. Una comunitat lingüística és un grup de persones que estan lligades les unes amb les altres per alguna forma d'organització social i que parlen una llengua comuna, que actua com a element cohesionador.

Entradas relacionadas: