Catala variacions nexes

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,37 KB

 

VARIETATS SOCIALS  Varietats castellanitzades: El xava adoptada per les persones castellanoparlants que shan incorporat al català, com persones de famílies bilingües catalanoparlants influïdes per castellanoparlants. Durant el sXX caracteritzat per la simplificació de la fonètica i influència del castellà. Trets com utilització de castellanismes lèxics i gramaticals, obertura de la vocal neutra. El pijo molt influïda pel castellà, però lextracció social dels parlants és diferent, són classes altes castellanitzades que quan parlen lliguen el català i el castellà. També es poden incorporar paraules daltres llengües. Seona meitat s. XX. Varietats dedat: La parla adreçada als infants caract: la utilització dun vocabulari específic (en la família tete, els animals, aliments), labús dels diminutius, la construcció en 3era persona, una entonació més emfàtica que en la parla corrent. El llenguatge pels joves varietat que es percep com a moderna i amb connotacions positives. És una varietat rica i creativa, especialment en els àmbits dels joves com a leducació, temps lliure. Largot utilitzat per grups socials restringits o en activitats concretes. Com per exemple, en els grups marginals per comunicar-se entre ells i no ser compresos per els altres., però normalment es limita a un vocabulari específic sobre una activitat. VARIETATS FUNCIONALS  Varietats informals adequades en un context amb una relació de confiança. El registre col·loquial per comunicar-se en la vida quotidiana, té la finalitat de ser clar i directe, abunden frases inacabades, estructures exclamatives i interrogatives. Familiar queda restringit a un àmbit més íntim i sovint varia depenen del context familiar. Abundància diminutius, sobrenom. Vulgar conté molts elements inadequats com incorreccions fonètiques, gramaticals o lèxiques. Varietats formals Estàndard pròpia de làmbit acadèmic, de la premsa, programes informatius, en general de totes les situacions funcionals possibles. Actua com a model lingüístic de referència i admet únicament les formes correctes. Llenguatges despecialitat són els que fan servir els col·lectius professionals. Terminologia precisa, dexpressions fixades que només dominen els especialistes. Professió concreta són propis de textos específics. Literari intencionalitat estètica que es basa en un grau delaboració artística superior a la de la resta de varietats. Caract donades per cada autor i gènere literari.

CONNECTORS D'obertura Intriduir el temaPel que fa, el punt següent tracta, iniciar tractament nou aspectelobjectiu principal, aquest escrit tracta de, ens adrecem a vostè per. De continuïtat Afegir informació a més, així mateix, de manera,Aportar detalls per exemple, com a mostra, en el cas, a saber, fer èmfasical insistir, la idea central, Introduir un aclariment és a dir, en altres paraules, en efecte, duna banda, al contrari. D'ordenació Marcar un ordre expositiudentrada, primer, últim lloc, Marcar ordre temporal abans, anteriorment. Al mateix temps, després, Marcar ordre espacial a dalt, davant, a la dreta, a linterior, a prop. De tancament Resumiren resum, en poques paraules, Concloure en conclusió, per tot plegat, així doncs.

Entradas relacionadas: