Catala1

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,72 KB

 
RECORDA(TEORIA)
Tema-2

1.Els grans moviments artistics i literaris d ledat modern son el REnaixement(s XV i XVI),el barroc(sXVLL), la ilustracio i el neoclasicisme(sXVIII)
2. El renaixemnet pretenia recuperar els ideals de la cultura clasica grecollatina.
El barroc es caracteritza per lartifici i lornamentacio.La ilustracio valora les coses sota la llum de la rao.El neoclasscime torna a recuperar el models classics
3.Els escriptors catalans mes destacats d L'edat moderna son Pere SErafi,i FRramcesc Vicent Garcia(poetes),Cristofor DEspuig(prosista) i Joan Ramis(dramaturg)
4. La literatura popular( es aquella qe es oral ,autor desconegut, es transmeten de pares a fills),va tenir una gran vitalitat durant l'edat moderna.El cançoner popular recull cançons llegendaries, cnaçons d'amor,cançons de lladres i bandolers,cançons religioses,etc. El teatre religios(cicles:nadal,pasqua,marià,hagiogràfic te un caracter didactic(la passio, la vida de sant) i el teatre profà es de caire humoristic(entremesos i sainets).
Tema-3
1. El romaticisme canvià profundament la manera dentendre el mon i,d'entendre l'art: abandonà el models clasics i buscà nous camins dexpresio artistica.
2. Lestetica romantica es basda en lexaltacio de la sensibilitat individual per mitja de la imaginacio i la llibertat credora, lartistica a de demostrar el seu mon interior a fi de crear una obra original i unica.
3. la recuperacio del catala com a llengua de cultura i conreu literari sinicià XIX am el moviment de la Renaixença, que influit pel romaticisme recuperava la literatura la historia i les tradicions de la ncaio catalana.

Entradas relacionadas: