Catalan

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,42 KB

 
ralism- frança 1830 s xix eu. art com rprsntacion fidl mon ral. dscripcio ambients urbans. s'analitza tmpramnt prsnatgs-prsntn problms socials. prspctiva critica. exactitud i objctivitat- autor cronista imparcial. yenguatg adapta prsnatgs
naturalism-matria nivy novlista-100tific. corrnt iniciat x emili zola-plantja concpt ssr uma i sdvnir matria pr studiar comxtamnt. 3t basics:dtrminism:prsna yiur xq actua impulsada pl ps erncia biologica i prssions mdi social en q viu: raça, erncia-mdi-momnt istoric.
influencia 100tifica exprimnta novla-expriencia prsnatg colokn en divrss situacion i analitzar tmatica ambients condicions prsnatgs divrss tars prtanyen qualsvol clas. tcnica stil:limits postulats stablixen ralism-maxim rigor a la documntacio ralitata analitza ral, ralitat + documnts. costumism: corrnt litraria caractristica trasfrir sxix introdueix dscripcio marcada tndncia a dixar documnts tst. actitut nostalgica, dscriu ayo + autocton i + tradicional + pintorsc societat. dsconix ralitat matria novlistica. transforma xix narracio costums a quadrs o articls d costums-difrnts pcs brus no argumnts ni accio + imxtant-dscripcio k narracio. 1º 1865-stmanari bcn satiric i libral-dtrmina evolucio gnr-modl d yengua k s parla.
novla ralista: falta imaginacio i rpticio scns i situacions costumists-fr posibl novla modrna vur ralitat com a tma litrari. nou gnr rflctira dinamism societat, momnt rvolucio industrial triomf burgsia. majoria novls ralists catalans contnnlmnts costumism romantic-novla foyeto rprsnta objctivism ralitat contmxana-ralitat k autor conix i k prtant pot dscriur amb exactitud.critica-josp yxart, joan sarda l'obra zola va introduir van rbutjar rrfons idologic movimnt naturalista zola-admt rcl yeis, erncia no visio dtrminista mon sino vur voluntat umanalmnt capaç contrarrstar valor natural - prfrncia sttica. yxart-toria vrsmblança-rlat logic, tmaticamnt i structuralmnt-clima vracitat i ficcio. novla modrna-problms:manca prstigi, yengua anacronics, absncia plataforma adients, falta prstigi scriptors manca critica. novla romantica-1º novla istorica catalana. orfnta-mnargus ambient s.xv novla romantica, gn istoric, corrnt rnaixença cap linia + mdievalista i consrvadora, poc a poc adaptars ralitat com a tma.narcis oyer vays 1846 bcn 1930 crador novla catalana modrna. rprsntacio mon urba i vilaniu mon rural. sttica ralism-fons rrfons romantic 2 trts-ralitat sdv fora art gracis emprnta amb k transmt l'artista manra com caractritza prsnatgs, bons i dolnts critri justicia poetica b triomfa mal castigat darrr drt + vocacio oyer. yxart cosi oyer contact amb nous corrnts novlists francs i amb zola crador novla catalana modrna. fbr or-novla ambicio oyer.cim narracion ralista catalana. caractristiks:mon d la borsa, 2 parts pujada i stimbada, prsnatgs class mnstrals intgrars burgsia, transforma bcn ciutat modrna formacio nova burgsia, ascnsio social i dgradada moral prsns. 1884-scanyapobrs-dgradacio moral om avar societat rural transformacio. 1882 papayona ralism, romantic dscripcio i analisi comxtamnt sduccio noia mans papayona moralism. difrncia sttica i nou oyer. fets politics historics i context socioculturals marcaren profundament pensament i obra també lectures joventuts.autors no profesionals a partir 1880 etapa plenitud fins 1906. vol a l'escriure la representacio de la realitat en un lloc i etapa concretament-la societat catalana de la restauracio.
1898-la bogeria-debat de diverses perspectives sobre principi fonamental literatura naturalista, determinisme-serralloga personatge principal es boig es perke la societat li ha fet o be la follia es producte llei herencia-naturalista
Pilar prim-1906 darrera novela centrada en estudi psicologic viuda lligada testament marit-intent aproximar-se a nous plantejaments literaris
procediments literaris per aconsegui la mitat interna del material de ficcio-aparicio uns mateixos personatges en noveles diferents, localitzacion en dos marcs espacials, repeticio temes secundaris (borsa, ferrocaril, caciquisme), tema fons, transformacio social causada per revolucio industrial i ascens de burgesia. obra oller vol seguir realisme, naturalisme i romanticisme. novela moderna catala-1º terç xix estat espanyol traduccions catala de versions obres de autors celebres epoca.

plans: dins teixit ossi esponjos ematopoeisi fora teixit ossi compacte creixement
llarg:revestiment periosti, teixit conjuntiu creix gruix os epifisi teixit ossi esponjos recobert cartilag diafisi compacte medula ossea groga lipids osteoclats desfer sustancia intracelular Ca os. 7 vertebres cervical, 12 dorsals, 5 lumbars, 3-5 coccix, 7 costelles veritables, 6 falses, 2 flotants ilili isqui culo.
sinartrosis fixa crani teixit conjuntiu + o - fibros pla-pla / amfiartrosi poc moviment teixit cartilaginos lligament fort vaive / diartrosi capsula entapissada membrana secreta liquid lubricant lliscament. medula ossia teixit esponjos epifisi llarg plans hematopoeisi eritro trombo leuco / reservori teixit ossi sals minerals Ca F Mg Via Hormonal. osteocits celules conjuntives cartilaginoses + sals calciques / sustancia intracelular porcio organica colagen, elasticitat.
inorganica salas fosfats Ca duresa. compost canals transversals Conducte Wolkman del periosti o medula groga desemboca canal Havers / periosti ossos plans o diafisi llargs. esponjos- entrecreuament lamines medula vermella teixit hematopoietic interior osos plans epifisis llargs. canalicles celules osteocits. periosti creix gruix osteogenes diferencien osteoblasts sinteitzaen colagen despres calcifiquen formen canals havers osteoclats medula ossia degraden teixit ossi intern i cavitat medular eixamnple. allargament-cartilag crei osos plans teixit conjuntiu
musculs: esternocleido clatell davant gira cap / trapeci espatlla clatell aixeca espatlla aduir omoplat / dorsal ample espatlla moure braç extensio humer / deltoide punt clavicula abduccio braç / pectoral pit abduccio flexio braç / biceps braquial braç flexio aixecament avantbraç / triceps braç braç avalla extensio avantbraç / glutis natja extensio cuixa / sartori creuat flexio abduccio rotacio lateral / quadriceps cuixa extensio genoll, recte anterior flexio cuida / post cuixa darera flexio genoll extensio cuixa / tibial anterior cama extensio peu / besos externs interns solear cama moure peu flexio aixeca talo marxa / superciliar aixecar celles / orbicular parpelles tancar ull / piramidal transvers nas i elevador nas aixecar llavi superior / obicular llavis somriure / buccinador xiular menjar /masetero mandibula puja inferior-muscul forma fus part central voluminosa beta plans anulars envolten forma anell. miofibrila fibra muscular endomisi feix muscular perimisi epimisi muscul tendo periosti os. pomul zigomatic. Impuls nervios, alliberament acetilcolina aparicio potencia accio +30mV propagacio potencial accio muscular alliberament ions Ca fixacio miosina sobre actina lliscament miofilaments escurçament sarcomerenllaç quimic conjunt de forces que mantenen units els atoms quan formen molecules o be cristall aixi com les forces que mantenen unides les molecules quan es presenten en estat likid o solid.
ionic: atoms cedeixen electrons i es converteixen ions. Covalent comparteixen Metalis comparteixen electrons de tots.
Ionic: formula d'un compost ionic ens indica la proporcio en q es combinen els atoms. formula empirica ates que aquests compostos no formen molecules. son durs i fragils solids temperatura ambients, fosos condueixen electricitat es disolen be en aigua.
Covalent: no metalls entre si molecula particula formada per dos o mes atoms units per enllaços covalents quantitat mes petita que mante totes les propietats. formula d'una sustancia indica nombre atoms de cada element que hi ha- formula molecular. excepcio regla octet BF3 SF6 enllaç datiu H3O+ i NH4+ en els centres negatius que hi ha al voltatn atom central es disposen a espai de forma que repulsio entre ells es minima.
polaritat enllaços: atoms enllaçen igual, mateixa electronegativitat electrons repartits uniformement-enllaç covalent apolar. polar, un atoms + electronegatiu . carregues parcials un atom no acosegueix arrencar els electrons dels altres sols atrau. semporta electrons- depen diferencia electronegativitat-covalent pur:diferencia 0 enllaç ionic molt elevada i covalents polars percentatge ionic.
Metalic: es combinen atoms elements electronegativitat semblant i baixa, metalls, perdre electrons. solides, punt fusio alt, condueix be calor i electricitat ductils i maleables ratllar i deformar per cops.
forces intermoleculars:enllaços entre molecules: enllaç dipol-dipol entre molecules polars H2O / enllaç H molecules atoms H units a atoms electronegatius i de mida petita NOF força intensa responsable H2O likid entre 0-100 / dipol instantani -dipol induit no metalls molecules diatomikes apolars molekules grans electrons a causa moviment coincideixin en un moment amb altre. intante. entre els dos es produeix força molt debil iode sublima amb facilitat / io-dipol compost ionic es disol en disolvent polar, molecules dissolvent reordenen manera part positiva coloca voltatn io negatiu. energia solvatacio energia sistema forma part io i molecules disolvent que envolten.energia mes gran q xarxa es disoldra

Entradas relacionadas: