Catalan

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,89 KB

 
Santiago Rusiñol (1861-1931) autor tipic,bohemic , tipica imatge artictic modernista i també era pintor. Era dalta burgesia, amb estudis, i va poder viatjar a Paris. Auca del senyor esteve ens presenta el cas del senyor esteve, bures, té una merceria que es el treball familiar i el seu fill vol ser artista i per tant es crea al conflicte pare-fill, però quan l'esteve esta a punt de moror reconeix que ser artista també es moral i li permet ser-ho.
J.Puig i Ferreter: representant del modernisme reixarasionisme. Aigues encantades: reflecteix el conflicte entre la mentalitat retrograda ( conservadora, aferrada al passat) de la gent d'un poble i el seu capellà, que s'oposa als avenços tecnis que proposa un jove enginyer i una mestra per superar la sequesa extrema que tenen.
Tendencies del modernisme: regeneracionista: idea q per mitja de l'art es podra canviar la societat, fan un art compromes amb la societat. Esteticista: pesimista. pensen que lart no seria capaç de cnavia la societat. es tanquen en el seu mon artistic i fan art entre ells pero no es procupen per la societat.
El
conflicte que reflecteix la literatura modernista es el conflicte individu-societat. moltes vegades lindividu te la raó pero la societat (maassa de gent sense opinio) s'oposa a lindividu que te posibilitats de fer k la societat avanci.


Joan MaragaLL (1860-1911) es un dls escriptors mes representatius del Modernisme. La seva obra reuneix dues actituds diferents dels artistes modernistes : l'actitud estetica ( expresada en la contemplacio poetica de la natura) i l'actitud regeneracionista (expresada en el vitalisme de part de la seva poesia i en el compromis social desl seus articles)
Modernisme (1892-1911) va ser un moviment de renovació cultural qe responia a la voluntat de tranformar la cultura catalana en una cultura moderna, nacional i europea. Va conseguir que l'art fos present en tots els camps artistics. Es un moviment cultural de caracter romantic produït a Occident al final del s.XIX i al començament del XX
Victor Català: és el pseudonim d lescriptora Caterina Albert (1869- 1966) la seva obra més important va ser Solitud: ambient rural, protagonista femenina que es casa amb un home gandul que es fa ermita i tots dos es dediquen a cuidar una ermita. Ella coneix a un pages k li fa descubrir la natura.

Entradas relacionadas: