Catalan

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,81 KB

 

polisemia: és el fenomen pel qual una paraula té més d'un significat

narrador extren: se situa fora de la historia

narrador intern: se situa dins la historia

merce rodoreda: va haver dexiliarse va viure a paris .bordeus i ginebra, entre d'altres.obres : la meva cristina i altres contes....

hominimes: mot k secriuen i es pronuncien igual pero que tenen significats diferents

onomatopeies exemples: atxim,atxam,bum,catcrac,cris....

interjeccions: bee,cloc-cloc,bub-bub

sinonim: paraules k significan el mateix pero sescriuen diferent.

antonim: aquelles que tenen significats oposats

preposicions febles: a/en,de,amb,per,per a

preposicions fortes: contra,entre, segons,malgrat,vers

preposicions fortes compostes: cap a,des de,fins de

conjuncions: i/no,o/o bé,sinó, sinó que, quelocucions: son dues o mes paraules amb un ordre estereotipat que no varien en el context i que tenen un sentit unitari.

pronoms : classe de paraules que subtitueixen al nom

Entradas relacionadas: