Catalan

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,44 KB

 
Subordinadas substantivas:
- Subordinades substantivas completives: es fa amb el nexe que.
- Subordinades substantivas d'infinitiu: a mes de ser-ne el verbs, ens avisen que segueix tal subordinada.
- Subordinades substantives interrogatives: poden ser directes o indirectes(quan no hi ha interrogació). Els nexes son si, qui, què, quan, quant, on, com i quin.
- Subordinades substantives de relatiu: els nexes poden ser el que i qui.
Les funcions de les subordinades poden ser subjecte(concordança), complement directe(pronominalitzacio ho), complement indirecte, complement de règim verbal, complement del nom, complement de l'adjectiu, complement circumstancial i de atribut.
Subordinades adverbials:
- Subordinades adverbials pròpies
1. Temporals: nexes, abans que, quan, mentre, desprès que, fins que, d'ença que, des que, cada vegada que, sempre que.
2. Locatives: nexes, on.
3. Modals: nexes, com, com si, segons(que), tal com.
- Subordinades adverbials impròpies
1. Consecutives: tan(t).....que, massa/prou.....perque.
2. Causals: nexes, ja que, com que, atès que, vist que, per tal com, puix que.
3. Finals: nexes, a fi que, per tal que.
4. Condicionals: nexes, si, en cas que, posat que, a condició que, fora que, llevat que, tret que.
5. Concessives: nexes, encara que, malgrat que, per bé que, tot i que, per més que.
6. Comparatives: nexes, més....que, tan(t)....com, menys....que, no tan(t)....com, com més/menys....més,/menys, quant/a/s/es més/ menys....més/menys

Entradas relacionadas: