Catalan subordinadas

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,45 KB

 

COORDINADES: copulatives (i, ni, ni..ni), continuativa (i fins i tot, i ni tan sols, i encara, a + a +, encara +)disjuntiva (o, o bé, o si no, o...o) explicativa (és a dir, osigui, això és) adversativa (però, en canvi, tanmateix, ara bé, ara, amb tot, tot i això, no obstant això, no.. sino (que), al contrari, + aviat) Il·latives (doncs, per tant, així, de manera que, per consegüent) distributiva (ara..ara, adés..adés, ni..ni, mig..mig, tant si.. com si, qui..qui, sigui..sigui, x un costat..x altre)  

SUBORDINADAS: substantives [conj QUE, subs. d'infinitiu (a/de/per+inf), subs. interrogatives (si), subs. relatiu (el que, el qui)(substituits x "la persona/cosa que") /// pronominalització (cd-HO, CI+a-li/els, CRV+CN+Cadj- en/hi) funcions: CD, CI,  CRV, CATR, CN, CADJ)]

adverbials [pròpies (temps: quan/ lloc: on / manera: com) /// impròpies (causa: xk/finalitat: xa k/ comparacio: com +, -.. +, +,-..que, tant..com / condicional: si, mentre que / concessiva: a pesar q, bé q, encara q, mal q, malgrat q / consecutiva: tan.. q, massa.. xk, d tal manera q)

adjectives: que (pronom rel. / conj.), explicatives (amb ") especificatives (sense ") QUE (subj, cd, cct) QUÈ (crv, cc+prep) QUI (ci, crv, cc+prep) ON (ccl), EL QUAL (substitueix els altres) LA QUAL COSA QUE/ COSA QUE 

Entradas relacionadas: