Catalan T.5

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,37 KB

 
Adj. De 2 terminacions : adjectiu que te una forma per al masculi i una per al femeni singular
Adj de 1 terminacio : Adjectiu que te una unica forma per al masculi singular i per al demen singular
Adj especificatiu : valor de l’adjectiu quan remarca una qualitat o un estat del nom que el distingeis dels altres
Adj explicatiu: valor de l’adjectiu quan destaca una qualitat del nom.
Comparacio : Figura retorica que consisteix a posar en relacio dues realitats a partir d’algun element que es considera que tenen en comu
Diftong : Grup de 2 vocals seguides que es pronuncien en una mateixa sil·laba
Diftong decreixent : ai,ei,ii,oi,ui,au,eu,iu,ou,uu
Diftong creixent :qua,qüe,qüi,quo,gua.güe,güi,guo
Hiat : Grup de dues vocals seguides que es pronuncien en sil·labes diferents
Metafora : Figura retorica que consisteix a identificar dues realitats, entre les quals s’ha establert previament una relacio de semblança
Metonimia : Figura retorica que consisteix a designar una realitat amb el nom d’una altra amb la qual manté una relacio de proximitat.
Sinecdoque: Tipus de metonimia que consisteix a utilitzar el nom del tot per designar una part o el nom d’una part per designar el tot .

Entradas relacionadas: