Categories gramaticals

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,3 KB

 
L'oració es compon de formes linguistiqyes classificades en categories gramaticals, distribuïdes en sintagmes i organitzades en funcions.En una oració es configuren tres nivells danalisi:
·Morfologia. Les categories gramaticals son classes de mots que presenten unes característiques comunes. Es clissifiquen segins siguin variables o invariables i segons el rol que exerceixen dins loracio.(determinant, adverbi, verb, pronom,substantiu,preposició,conjunció).
·Sintagmatica.Els sintagmes son estrcutres que es configuren a lentorn dun nucli, que es lelemnt dominant.(SN,SV,SAdv,SPrep,SAdj)
·Sintactica.Els elements de loracio formen una xarxa de relacions organitzada a lentorn de dos grans components, el subjecte i el predicat. La jerarquia estableix la diferencia entre els nuclis i els complements.

Entradas relacionadas: