Causes de la renaixença

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,14 KB

 
2.5 ETAPES DE LA RENAIXENÇA VALENCIANA.
•INICIS(1830-59).Alguns escriptors comencen a utilitzar la nostra llengua en diveros poemes:peyrolon,escoriguela,villaroya, etc. Lentament van entrar les novetats literaries europees,sobretot des romantics,difoses per un grup d'intel·lectuals liberals, entre els quals destaca l'historiador Vicent boix,autor de la Historia del Regne de València, i de novel·les historiques medievals que, malgrat

LA RENAIXENÇA:
Fa referençia a la recuperació cultural,lingüística i literaria que esdevingué després del període d'ensopiment anomenat Decadència. El moviment té un sentit més ampli, segint l'ideari ROMàntic i coincidint amb altres moviments europeus de l'epoca.La renaixença aposta per un descobriment del senyals d'identitat nacional(la llengua i les tradicions populars).La burguesia es convertirà en la dinamitzadora d'aquesta conscienciació.
2.2FACTORS DESCADENATS:
•Les transformacions socials i polítiques:
de la segona meitat del Segle XIX que contribueixen al desenvolupament i la conscienciació de la burguesia.
•Les traduccions dels principals romantics:Chateaubriand,byron,w.Scott,Víctor Hugó,dumas,leopardi.
•L'aparició de revistes de caire liberal: com El europeo, El propagador de la libertad o El vapor.
2.3CRONOLOGIA:
Fins a 1871 no es consolida el moviment que adopta el nom de la publicació de la revista anomenada renaixensa.S'ha aceptat com a data d'inici la de la publicació de l'Oda a la patria, de bonaventura Carles Aribau en la revista El vapor.Versaguer rebé el premi extraordinari dels Jocs Florals pel seu poema L'Atlantida i Angel Guimera va ser proclamat "mestre en gai saber"
2.4 LA RENAIXENÇA VALENCIANA.
La reinaixença valenciana es desvincula des del començament de les postures reivindicatives. L'economia valenciana, basada en l'agricultura, no compta amb el revulsiu que la industria transmetia a la burguesia,fet que propicia l'aparició d'un moviment culturista i regionalista.

Entradas relacionadas: